Aangrijpingspunten voor het verminderen van ziekteverzuim in gemeenten

De cijfers uit de Personeelsmonitor 2012 waren voor het A+O fonds gemeenten aanleiding om onderzoek te doen naar het ziekteverzuim onder gemeenten. Doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in aangrijpingspunten en mogelijkheden voor gemeenten om:

  • Het verzuim op lokaal niveau duurzaam te reduceren;
  • Op sectorniveau gemeenten te faciliteren bij het terugdringen van het verzuim.

De opbrengsten van het onderzoek richten zich daarom op de aanbevelingen aan gemeenten en aan de sector: waar kan een gemeente verzuim beïnvloeden? Aan welke knoppen kan een gemeente draaien in de aanpak van ziekteverzuim: wat werkt wel, en wat werkt niet? En wat zeggen de uitkomsten van het onderzoek voor een mogelijke aanpak op landelijk niveau.

In het rapport van AEF vindt u de resultaten van de dit onderzoek:

Rapport ‘Oppakken en onderhouden’

Aanbevolen voor u