Vitaliteit – Met energie en plezier aan het werk

De gemeente is een belangrijke basis voor een gezonde toekomstbestendige samenleving waarin burgers naar draagkracht actief deelnemen. In de sterk veranderende context waarmee gemeenten te maken hebben, is het van belang dat medewerkers vitaal blijven en inzetbaar zijn op meerdere plekken in de organisatie. Bewustwording van gezondheid en vitaliteit draagt daaraan bij. Het is het fundament voor duurzame inzetbaarheid en omgaan met de veranderingen.

Helaas is gezondheid, fysiek en mentaal, niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het verzuimpercentage bij gemeenten is al jaren rond de 5,4% (Personeelsmonitor Gemeenten 2017). Dit percentage is structureel hoger dan in andere sectoren.  Door de stijging van de gemiddelde leeftijd, centralisatie van gemeenten en een verhoogde werkdruk, is het risico op een nog hoger verzuimpercentage groot.

Om medewerkers gezond en vitaal aan het werk te houden, is het belangrijk vitaliteit binnen de organisatie op de agenda te zetten en medewerkers bewust te laten worden van de gevolgen en het belang van vitaliteit.

Is jouw gemeente actief  op het gebied van vitaliteit?

A+O fonds Gemeenten is altijd op zoek naar gemeenten die actief zijn op het gebied van vitaliteit. Heb jij een goed voorbeeld om te delen, dan horen wij dat graag! Ook horen we graag van gemeenten wat de grootste uitdagingen zijn op het gebied van vitaliteit.

Neem contact met ons op via gezondwerk@aeno.nl

Campagne Vitaliteit (ESF-Project)

A+O Fonds Gemeenten wil met dit project gemeenten handvatten bieden om de medewerkers bewust te laten worden van hun eigen vitaliteit en het thema op de agenda zetten.

Door middel van het opzetten van een voorlichtingscampagne ondersteunen we gemeenten met het monitoren, bewust maken en implementeren van het thema vitaliteit. Dit doen wij door middel van het opzetten van een ambassadeursnetwerk, het aanbieden van verschillende middelen om vitaliteit te agenderen en te monitoren en het delen van best practices om te inspireren. De campagne wordt in samenwerking met een klankbordgroep ontwikkeld.

 

 

 

 

Aanbevolen voor u