“Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de bouwplaats”

Opdrachtgevers hebben een wettelijke plicht en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om veilig en gezond werken in de bouw te bevorderen. De V&G Leidraad verplichtingen ondersteund opdrachtgevers (gemeenten) en architecten om invulling te geven aan deze verplichtingen.

Waarom een leidraad V&G verplichtingen?

Een gezond en veilige uitvoering van het werk, een item waar opdrachtgevers en architecten steeds vaker mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld de fysieke belasting verminderen door te kiezen voor lichtere materialen of valgevaar verkleinen door bouwmethodes aan te passen. Mede daarom is de Leidraad voor V&G-verplichtingen (veiligheid en gezondheid) ontwikkeld. De leidraad is bestemd voor opdrachtgevers en ontwerpers in de burgerlijke en utiliteitsbouw.

Voordelen van werken met de leidraad

Voordelen van het gebruik van de leidraad zijn, naast een concrete bijdrage aan meer veiligheid en gezondheid tijdens realisatie en onderhoud van gebouwen, een beter sturing van het proces, een positief imago wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen, lagere faalkosten en besparing in tijd en geld.

Twee nieuwe instrumenten helpen hierbij:

In het gele kader op pagina 9 van het Arbouw magazine (winter 2011) staat meer informatie over dit item.

Deze instrumenten zijn ontwikkeld door Bouwend Nederland, FNV Bouw en CNV Vakmensen, samen met Aedes en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). De organisaties werden hierbij ondersteund door Arbouw, Aboma en Inspectie SZW.

Aanbevolen voor u