“Zonder ingewikkelde berekeningen snel een overzicht van de geschatte verzuimkosten”

In deze tijd van bezuinigingen neemt de druk op afdelingen toe. Veel gemeenten constateren ook een stijging van het verzuim. Dit vraagt om een actief personeelsbeleid met aandacht voor verzuim. De VerzuimCalculator schat snel en eenvoudig de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

In samenwerking met het A+O fonds Gemeenten, heeft TNO de VerzuimCalculator ontwikkeld. De Verzuimcalculator geeft u  in vijf stappen inzicht in de verzuimkosten (zowel van kort als lang verzuim), de kosten van WIA, de baten van re-integratie en de opbrengsten als u eigen risicodrager bent. Daarnaast kunnen de kosten van arbeidsongeschiktheid nu voor meerdere gevallen tegelijk berekend worden en wordt er rekening gehouden met de korting op de loondoorbetaling zoals die in de CAO Gemeenten is vastgelegd.

Het is een volwaardig instrument dat met complexe regels verzuim en arbeidsongeschiktheid berekent. Er is dan ook meer mogelijk dan alleen een snelle indicatie. Resultaten van het instrument kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in managementrapportages.

Uw voordelen:

  1. In vijf stappen een schatting van uw verzuimkosten.
  2. U hoeft enkel cijfers in te voeren, het programma doet de rest.
  3. Resultaten bruikbaar voor managementrapportages.

Ga aan de slag met de verzuimcalculator.

Downloads

Aanbevolen voor u