“Vergroot uw kennis rondom verzuim en re-integratie”

Bent u bezig met het ontwikkelen van verzuim- en re-integratiebeleid binnen uw organisatie en wilt u uw kennis over dit onderwerp vergroten? Dan is deze publicatie wellicht interessant. De publicatie beschrijft nieuwe inzichten en werkwijzen die uw gemeente mogelijk kan gebruiken bij het terugdringen van ziekteverzuim en re-integratieactiviteiten.

Pilots re-integratie

Acht gemeenten hebben in de periode 2001-2004 een pilot op het gebied van re-integratie uitgevoerd met ondersteuning van het A+O fonds Gemeenten. De kennis en ervaringen die in de acht pilots zijn opgedaan hebben geleid tot de publicatie ‘Verzuimbeleid en re-integratie in de praktijk – ervaringen van acht gemeenten’. Deze subsidiëring van pilot-projecten maakte onderdeel uit van een reeks van activiteiten die het A+O fonds in opdracht van de sociale partners heeft ondernomen om gemeenten te ondersteunen bij het terugdringen van het ziekteverzuim.

Wat was het doel van deze pilots?

Doel van de ondersteuning van de pilot-projecten was het ontwikkelen van kennis over re-integratie in de sector gemeenten. Hiervoor werden de projecten in opdracht van het A+O fonds gemonitord. In deze publicatie kunt u een weergave vinden van de kennis en ervaringen uit de acht projecten.

Voor wie?

De publicatie is bestemd voor P&O-adviseurs, arbo-, verzuim- en re-integratiecoördinatoren, OR-leden en managers die betrokken zijn bij het ontwikkelen van verzuim- en re-integratiebeleid.

Download deze publicatie

Interessante artikelen bij dit onderwerp:

Aanbevolen voor u