Het verzuim bij de Nederlandse gemeenten is in 2015 gestegen van 5,1 tot 5,3%.  Verrassend is dat niet, want het was vorig jaar al voorspeld. Belangrijk is dat de achterliggende patronen een stuk ongunstiger zijn geworden. Herberekening levert  op dat het verzuim in twee jaar tijd met bijna 10% is gestegen. Nog belangrijker: het verzuim is gestegen bij tweederde van de gemeenten. En het aantal gemeenten met een laag verzuim is drastisch gedaald. In dit artikel worden de onderliggende patronen in beeld gebracht. En wordt een aantal nieuwe kerncijfers gepresenteerd waarmee het tij kan worden gekeerd:

  • De stijging nader bekeken
  • Ongunstige trends binnen de cijfers
  • Een vergelijking met andere sectoren
  • Ongunstige veranderingen binnen het verzuim
  • Nieuwe referentiecijfers en stuurmogelijkheden

Lees het volledige artikel.

Aanbevolen voor u