Voormalig servicemonteur bij gemeente werkt zich op tot projectleider bij Rijkswaterstaat

Gemeente Zwolle

Bertil Vruggink (39) werkte tien jaar bij de Gemeente Zwolle als servicemonteur – een functie passend bij zijn opleiding tot elektrotechnicus (TSI/TBI op Middelbaar technisch niveau). Na vijf jaar kriebelde het. Hij deed een snuffelstage en praatte met het Loopbaancentrum. Omdat hij projectleider wilde worden, volgde hij een Hbo-opleiding Projectmanagement. Vervolgens solliciteerde hij met succes naar een plek in het potential-traject. Stagebegeleider Peter Bastiaans stoomde hem klaar voor de functie van werkvoorbereider. Omdat de functie van projectleider er bij Zwolle voorlopig niet inzat, stapte hij 2,5 jaar geleden over naar Rijkswaterstaat. Daar is hij nu een succesvol projectleider op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud van technische installaties.

Wat doet Bertil om zich in zijn werk te ontwikkelen?

Toen Bertil vijf jaar bij de Gemeente Zwolle werkte, kriebelde het en ging hij zich oriënteren op zijn toekomst. Hij deed een snuffelstage en praatte met het Loopbaancentrum. Daarna volgden jaren waarin Bertil volop ging leren, en nog steeds, want ‘leren doe ik elke dag’. Zijn doel was: projectleider worden in de elektrotechniek. Daarvoor was Hbo nodig, en moest hij goed leren schrijven. Dus volgde hij in eigen tijd en op eigen kosten een cursus Nederlands. Daarna deed hij een vierjarige Hbo-opleiding projectmanagement. Zwolle vergoedde 75% van de opleidingskosten en gaf hem 10 studieverlofdagen per jaar. Daarna werd Bertil samen met nog elf (van de 36 aangemelde) collega’s geselecteerd voor het potential-traject van Zwolle. ‘Deuren gingen open’, aldus Bertil. Hij kreeg een mentor en een stagebegeleider, Peter Bastiaans, die hem veel leerde. Peter: ‘Van mensen begeleiden krijg ik energie. Bovendien wist Bertil veel van techniek, daar leerde ik ook van. We hadden open gesprekken, waarin we beiden soms kritische noten kraakten. Ik liet Bertil steeds complexere projecten doen, zo van: maak maar eens een nacalculatie van deze fontein; denk eens mee met het programma van eisen voor het nieuwe stadsontsluitingssysteem.’ Bertil moest ook leren om anders met mensen om te gaan. Bertil: ‘De buitendienst is heel vrij, lekker een pilsje drinken met z’n allen. Binnen gelden andere gedragsnormen. Peter sprak me daarop aan. Daardoor leerde ik me aanpassen.’ Toen Bertil de functie van werkvoorbereider kreeg, wist Peter dat dit voor hem een tussenstap naar projectleider was. Daarom liet Peter hem veel projecten zo goed als zelf leiden.

Bertil Vruggink Praktijkverhaal

Peter was dus cruciaal voor Bertils netwerk; voor het overige ziet Bertil netwerken als iets functioneels: ‘Ik houd vacatures bij en ga soms naar bijeenkomsten, maar niet teveel. Netwerken moet wel wat opleveren.’ Een baan zoeken deed Bertil eerst intern, later extern, toen hij inmiddels een tijdje werkvoorbereider was maar er geen vacature van projectleider vrijkwam. Bij Rijkswaterstaat zag hij een vacature bij de ‘droge tak’: verkeerslichten, installaties in tunnels, etc. Bertil solliciteerde met succes en maakte de loopbaanstap naar medewerker Planmatig Beheer (electro), een projectleidersrol. Peter: ‘Natuurlijk was het jammer dat Bertil vertrok. Een vakbewame medewerker die aan een half woord genoeg had. Iemand inwerken kost tijd. Voor Bertil is iemand teruggekomen die ook vanuit de buitendienst kwam, maar die niet de ambitie heeft om projectleider te worden. Ook prima. En toch: om mensen als Bertil te zien groeien vind ik heel belangrijk.’

Waartoe leidden Bertils activiteiten?

Het eerste jaar na Bertils loopbaanstap was zwaar; hij moest wennen aan de cultuur bij Rijkswaterstaat, die minder persoonlijk is. Rijkswaterstaat heeft meerdere locaties waardoor hij meer via e-mail en telefoon moet regelen in plaats van face-to-face, zoals hij gewend was. Maar inmiddels zit hij op een nieuwe, betere plek, als projectleider aanleg, beheer en onderhoud van technische installaties bij de zogenoemde ‘natte tak’ (sluizen, gemalen, bruggen e.d.). Zijn loopbaan is een succes. Bertil: ‘Wat ik voor ogen had, heb ik bereikt. Ik kan qua expertise mijn ei goed kwijt. Ik kan me de komende jaren volop ontwikkelen.’ Peter: ‘Ik vind Bertil ontzettend succesvol! Niet veel jongens van de buitendienst doen hem dit na. Bertil heeft naast zijn werk vier jaar gestudeerd, niets was hem te veel. Daar heb ik diep respect voor. Zie hoe hij gegroeid is, ook qua persoon.’ Zijn inzetbaarheid is verbreed, want hij heeft zowel verstand van de praktische elektrotechniek als van projectmanagement. Dat maakt hem een unieke vakman; veel van zijn collega’s kennen de praktijk niet. Bevlogen is hij zeker. Peter: ‘Bertil is een en al gedrevenheid’. Verzuim is niet aan de orde, evenmin als verloop. ‘Ik ben geen jobhopper. Niet dat ik altijd bij Rijkswaterstaat zal blijven, maar ik ga ook niet alle kanten opvliegen.’

Wat ligt ten grondslag aan Bertils succes?

Aanleiding voor Bertil om zich te ontwikkelen en door te groeien naar projectleider was de drive om meer te bereiken. Toen bleek dat zijn ambities niet binnen de gemeente te realiseren waren, keek Bertil verder. Doel en attitude in de loopbaan van Bertil zijn dat hij plezier in zijn werk wil hebben, meerwaarde wil leveren, gewaardeerd wil worden en af en toe iets nieuws en uitdagends wil doen.

Engelen en beren

Een engel in Bertils loopbaan is ten eerste zijn gedrevenheid en ongedurigheid, waardoor hij continu iets nieuws zoekt. Ook de meester-gezel-achtige verstandhouding die hij had met stagebegeleider Peter was een engel. Bertil: ‘Hoe druk Peter ook was, ik kon hem altijd alles vragen’. En Peter zegt: ‘Bertil kwam vanuit de buitendienst, wist daar veel van. Er liepen destijds projecten waarbij ik zijn kennis goed kon gebruiken en die voor hem mooie leerprojecten waren.’ Beiden roemen het HR-beleid van de Gemeente Zwolle: ‘Zwolle is niet voor niets ooit tot Beste Werkgever verkozen. Alles kan qua opleiding en ontwikkeling, dat is gemeentelijk beleid’, zegt Peter (zie ook de Organisatiepraktijk van de Gemeente Zwolle, red.). Vooral het potential-traject was voor Bertil een engel in zijn loopbaan. Beren weten beide heren nauwelijks te noemen. Hooguit hebben medewerkers die de rol als stagebegeleider vervullen hiervoor wat weinig tijd en is het lastig om het eigenlijke werk van de stagiaire ingevuld te krijgen, vindt Peter.

Reflectie van de onderzoeker

Deze casus is een toonbeeld van ontwikkeling en mobiliteit: een moderne organisatie – de Gemeente Zwolle – die haar medewerkers volop faciliteert qua ontwikkeling en mobiliteit. Een leidinggevende die er plezier in heeft om het beste uit zijn mensen te halen, ook als dat betekent dat ze uiteindelijk vertrekken. En een medewerker op MBO-niveau die – vol ambitie – naast zijn werk een Hbo-opleiding en een potential-traject volgt. De combinatie van eigen drive, een stimulerende leidinggevende en een organisatie die ontwikkeling volop mogelijk maakt, maakt dat iemand zich razendsnel ontwikkelt. En daardoor de stap naar buiten zet en projectleider op Hbo-niveau wordt. Als alles en iedereen wil, dan kan er veel!

Serie fraaie voorbeelden Ontwikkeling en Mobiliteit

Dit praktijkverhaal is onderdeel van een serie fraaie voorbeelden op het gebied van Ontwikkeling en Mobiliteit. De serie is uitgevoerd door Factor Vijf in opdracht van het A+O fonds Gemeenten en gebundeld in de publicatie ‘Zo kan het ook!’. De fotografie is verzorgd door Kees Winkelman.

Aanbevolen voor u