Het lef om onderscheid te maken

De gemeente Emmen pakt de transformatie in het sociaal domein grondig aan. De kern: ze wil meer kijken naar wat een inwoner nodig heeft om zijn probleem of uitdaging aan te pakken. Emmen werkt daarvoor samen met organisaties in het veld en met ondersteuning van een intern aanjaagteam om de transformatie te faciliteren. Eline Faber, van 2015-2017 projectleider van dit aanjaagteam: “Het was één groot leerproces, maar zo langzamerhand zien we echt vooruitgang. En dat geeft een kick.

Een tijd geleden zat in Emmen een man in de maatschappelijke opvang, terwijl dat eigenlijk niet meer nodig was. Hij wilde graag weer een eigen dak boven zijn hoofd. Gelukkig werd er een woning voor hem gevonden, maar hij moest daarvoor wel driehonderd euro borg betalen. En dat had hij niet. “Vroeger hadden we dan gezegd: daar moet u voor sparen. Dan had het maanden geduurd voordat zo’n man naar de woning kon, en dat had ons dan duizenden euro’s gekost. Nu betalen we die driehonderd”, vertelt John Backers, strategisch adviseur sociaal domein.

Backers is inhoudelijk verantwoordelijk voor de transformatie in het sociaal domein, die het aanjaagteam Samen Verder faciliteert. Dit team is in 2015, vlak na de transitie, opgericht. Backers: “We wilden de transformatie goed aan het spit steken. Je weet van tevoren dat dit een traject van jaren is. Want samenhang ontstaat niet vanzelf. Die moet je regelen, en wel zo simpel mogelijk.” Te beginnen in je eigen organisatie. Vanuit die behoefte ontstond het aanjaagteam.

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL

Aanbevolen voor u