“Werken aan vernieuwend veranderen, organiseren en sturen in gemeentelijke context”

Cover Veraneren en OrganiserenWerken aan vernieuwend veranderen, organiseren en sturen in de gemeentelijke context: dat is de insteek van deze training voor ervaren (lijn)managers, senioradviseurs en project- en programmamanagers in gemeenten. De training heeft een doorlooptijd van tien maanden. Deelnemers verbinden actuele concepten over veranderen, sturen, samenwerken en organiseren met uw werkpraktijk. Ook worden ervaringen en adviezen uitgewisseld en ‘lessons learned’ opgetekend. U gaat aan de slag met literatuur en werkt aan opdrachten. Het A+O fonds ziet deze leergang als een kwaliteitsimpuls en draagt daarom bij aan de ontwikkeling van de training ‘Veranderen en organiseren in gemeenten’ uitgevoerd door het Sioo.

Opzet Training

Het programma start met een groepsintake. Daarin spreekt u met de programmamanager en de leermanager van Sioo. In de startbijeenkomst presenteert u uw leervragen. Daarna werkt u aan deze leervragen in drie werkateliers en vier state-of-the-art kennisbijeenkomsten/masterclasses. Een organisatievraagstuk, waarmee u aan de slag gaat, en uw eigen reflectieverslagen vormen daarbij de rode draad. Het programma eindigt met een slotbijeenkomst.

Kosten

De deelnamekosten bij een groepsgrootte van 18 deelnemers bedraagt € 7.000 per deelnemer (exclusief verblijfkosten). Daarnaast zijn er verblijfskosten verschuldigd aan de conferentieoorden van ongeveer € 1.900. Gemeenteambtenaren kunnen subsidie aanvragen via de Impulsregeling van het A+O fonds Gemeenten. Dit is een vast bedrag van € 1.000 per medewerker. De subsidie wordt verstrekt wanneer de aanvraag aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet. De aanvraag moet via de werkgever worden ingediend. Er is een limiet per gemeente.

Meer weten over deze training? Lees de publicatie ‘Veranderen en organiseren in gemeenten’ of bezoek de website van Sioo.

Tip: Lees ook het artikel over deze opleiding in het A+O-Magazine 45.

Aanbevolen voor u