“Bewust aan de slag met uw eigen loopbaanontwikkeling?”

Is loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers in uw gemeente of netwerk een belangrijk thema? En vraagt uw organisatie daarbij een proactieve en zelfsturende houding van medewerkers? Zet deze omslag in gang door medewerkers de training ‘Baas in eigen Loopbaan’ aan te bieden. Of beter, laat de loopbaanadviseur uit uw gemeente of regio ‘opleiden’ om de training ‘Baas in eigen Loopbaan zelf in uw organisatie of regio uit te rollen. In deze tweedaagse training oriënteren medewerkers zich samen met collega’s op hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

Opzet training

In de training `Baas in eigen loopbaan’ werken tien medewerkers gedurende twee dagen aan hun loopbaan. Ook voor de buitendienst is een specifieke training ontwikkeld. Deze bestaat uit drie bijeenkomsten van een halve dag. Vooraf en tussendoor krijgen de medewerkers een huiswerkopdracht. Daarnaast vinden er twee individuele gesprekken met de trainer plaats.

Train uw eigen loopbaanadviseur(s)

Laat de loopbaanadviseur(s) uit uw gemeente of regio ‘opleiden’ om deze training zelf in uw organisatie of regio uit te rollen. Het trainingstraject waarin gemeentelijke loopbaanadviseurs opgeleid worden om zelf de training te gaan geven bestaat uit één scholingsdag, de uitvoering van drie trainingen plus individuele begeleiding van HTC. Daarnaast organiseert HTC een aantal terugkomdagen voor de getrainde loopbaanadviseurs om hun ervaringen uit te wisselen en uit te bouwen.

Allesuitjezelf.nl

Bekijk het programma hier op de website Allesuitjezelf.nl.

 

Aanbevolen voor u