“Besmetting te voorkomen met toolboxmateriaal biologische agentia”

Vindt u het belangrijk dat blootstelling aan biologische agentia goed geborgd is in uw organisatie? En wilt u dat uw medewerkers op de hoogte zijn van gevaren en effecten van besmetting door biologische agentia? Dan kunt u het toolboxmateriaal rondom dit onderwerp gebruiken om biologische agentia in uw organisatie op de kaart te zetten.

Toolboxmateriaal Biologische agentia

• Omgaan met biologische agentia in de buitendienst, toolboxmateriaal voor leidinggevenden en Arbo coördinatoren.
• PowerPoint presentatie (bijlage 1): hiermee kan de leidinggevende en/of Arbo coördinator de toolbox geven.
• Protocol Prik,- snij- en bijtaccidenten (bijlage 2).
• Risico-analyse formulier biologische agentia (bijlage 3).

Voor wie?

Het toolboxmateriaal over biologische agentia is bedoeld voor Arbo coördinatoren of leidinggevenden die met biologische agentia op de afdeling te maken hebben.

Uw voordelen:

  1. Voorbeeldprotocol te gebruiken voor uw afdeling/organisatie.
  2. Kant-en klare presentatie over biologische agentia.
  3. Toolboxmateriaal bevat compleet aanbod informatie.

Aanbevolen voor u