“Veilig werken door gebruik toolboxmateriaal besloten ruimten”

Werkt u in besloten ruimten of heeft uw medewerkers die dat doen? Wilt u de veiligheid tijdens het werken in besloten voorop stellen? Dan kunt u het toolboxmateriaal rondom dit onderwerp gebruiken om medewerkers die in besloten ruimten werken te informeren over veiligheid en eisen.

Toolboxmateriaal

• Werken in Besloten Ruimten bij de buitendienst, toolboxmateriaal voor leidinggevenden en arbocoördinatoren.
 Powerpoint presentatie (bijlage 1): hiermee kan de leidinggevende en/of arbocoördinator de toolbox geven.
• Werkvergunning (bijlage 2).
• CROW-publicatie ‘Maatregelen bij zeer kortdurende werkzaamheden’ (bijlage 3).
• Stroomschema ‘werken in riolen’ (bijlage 4).
• Voorbeeld van een noodprocedure (bijlage 5).

Voor wie?

Het toolboxmateriaal over besloten ruimten is bedoeld voor leidinggevenden of werknemers met uitvoerende- en inspectiewerkzaamheden die met besloten ruimten te maken hebben.

Uw voordelen:

1) Toolboxmateriaal bevat compleet aanbod informatie
2) Kant-en klare presentatie over besloten ruimten

Aanbevolen voor u