FAQ Verzuimregistratie en Verzuimbeleid

Is er referentiemateriaal en literatuur beschikbaar over verzuimpercentages van mannen en vrouwen? Is de gemeentelijke verzuimnorm passend voor een veiligheidsregio? De antwoorden op deze vragen vindt u in het document FAQ Verzuimregistratie en Verzuimbeleid.

Nieuws Lees meer...

Duurzame Verzuimbeheersing (Webdocumenten)

Ziekteverzuim is een actueel item binnen gemeenten. De webdocumenten Duurzame Verzuimbeheersing ondersteunen u bij het opzetten en uitvoeren van uw verzuimbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van frequent en langdurig verzuim, methodieken voor gesprekken over verzuim en beleidsvernieuwing op het gebied van verzuim en inzetbaarheid.

Nieuws Lees meer...

Verzuimbeleid en re-integratie in de praktijk

Bent u bezig met het ontwikkelen van verzuim- en re-integratiebeleid binnen uw organisatie en wilt u uw kennis over dit onderwerp vergroten? Deze publicatie beschrijft nieuwe inzichten en werkwijzen die uw gemeente mogelijk kan gebruiken bij het terugdringen van ziekteverzuim en re-integratieactiviteiten.

Nieuws Lees meer...

Kijk op verzuimaanpak

Aan de slag met uw verzuimaanpak? In deze publicatie delen 29 gemeenten hun aanpak en indrukwekkende resultaten op het gebied van het terugdringen van verzuim.

Nieuws Lees meer...