Dreigende kanteling naar een hoog verzuim is de aandacht waard

Het verzuim bij de Nederlandse gemeenten is in 2015 gestegen van 5,1 tot 5,3%. Verrassend is dat niet, want het was vorig jaar al voorspeld. Belangrijk is dat de achterliggende patronen een stuk ongunstiger zijn geworden. In dit artikel worden de onderliggende patronen in beeld gebracht.

Nieuws Lees meer...

Wegwijzer Poortwachter en WIA

De Wegwijzer Poortwachter en WIA biedt u een praktische handreiking bij het uitvoeren van het verzuim- en re-integratiebeleid in uw gemeente. U vindt een actueel overzicht van de vigerende wet- en regelgeving inzake verzuimbeheersing, re-integratie en arbeidsongeschiktheid.

Nieuws Lees meer...

Verzuimbeleid en re-integratie in de praktijk

Bent u bezig met het ontwikkelen van verzuim- en re-integratiebeleid binnen uw organisatie en wilt u uw kennis over dit onderwerp vergroten? Deze publicatie beschrijft nieuwe inzichten en werkwijzen die uw gemeente mogelijk kan gebruiken bij het terugdringen van ziekteverzuim en re-integratieactiviteiten.

Nieuws Lees meer...

Kijk op verzuimaanpak

Aan de slag met uw verzuimaanpak? In deze publicatie delen 29 gemeenten hun aanpak en indrukwekkende resultaten op het gebied van het terugdringen van verzuim.

Nieuws Lees meer...