Berekenaar Verzuimtargets & Verzuimnorm

De Berekenaar Verzuimtargets is gebaseerd op de Gemeentelijke Verzuimnorm en geactualiseerd op basis van de verzuimcijfers van de sector Gemeenten van het voorgaande jaar. Met de Berekenaar Verzuimtargets kunt op eenvoudige wijze realiseerbare doelstellingen voor verzuimbeheersing berekenen voor de gehele gemeente, dienst of afdeling.

Nieuws Lees meer...

Analyse verzuim gemeenten over 2016

Met een stijging van het verzuim naar 5,6% lijken oude tijden te herleven. In geen tien jaar is het verzuim zo hoog geweest. Daarmee is het verzuim van de gemeenten het hoogst van alle branches en sectoren in Nederland. Lees meer.

Nieuws Lees meer...

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

U bent als werkgever namelijk aansprakelijk en u heeft een zorgplicht om het verzuim te begeleiden. Hoe gaat u dit organiseren? Het A+O fonds Gemeenten geeft u achtergrondinformatie en het perspectief vanuit het arbeidsrecht om u hierbij te ondersteunen.

Nieuws Lees meer...

Dreigende kanteling naar een hoog verzuim is de aandacht waard

Het verzuim bij de Nederlandse gemeenten is in 2015 gestegen van 5,1 tot 5,3%. Verrassend is dat niet, want het was vorig jaar al voorspeld. Belangrijk is dat de achterliggende patronen een stuk ongunstiger zijn geworden. In dit artikel worden de onderliggende patronen in beeld gebracht.

Nieuws Lees meer...

FAQ Verzuimregistratie en Verzuimbeleid

Is er referentiemateriaal en literatuur beschikbaar over verzuimpercentages van mannen en vrouwen? Is de gemeentelijke verzuimnorm passend voor een veiligheidsregio? De antwoorden op deze vragen vindt u in het document FAQ Verzuimregistratie en Verzuimbeleid.

Nieuws Lees meer...

Wegwijzer Poortwachter en WIA

De Wegwijzer Poortwachter en WIA biedt u een praktische handreiking bij het uitvoeren van het verzuim- en re-integratiebeleid in uw gemeente. U vindt een actueel overzicht van de vigerende wet- en regelgeving inzake verzuimbeheersing, re-integratie en arbeidsongeschiktheid.

Nieuws Lees meer...

Duurzame Verzuimbeheersing (Webdocumenten)

Ziekteverzuim is een actueel item binnen gemeenten. De webdocumenten Duurzame Verzuimbeheersing ondersteunen u bij het opzetten en uitvoeren van uw verzuimbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van frequent en langdurig verzuim, methodieken voor gesprekken over verzuim en beleidsvernieuwing op het gebied van verzuim en inzetbaarheid.

Nieuws Lees meer...

Cijfers ziekteverzuim

Op zoek naar actuele cijfers over ziekteverzuim uit de sector? Benieuwd hoe uw gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten of op zoek naar hulpmiddelen voor het analyseren van verzuimcijfers en het opstellen van managementinformatie voor verzuimbeheersing? Op deze pagina vindt u actuele cijfers over ziekteverzuim, onderzoeksresultaten, meetinstrumenten en meer.

Nieuws Lees meer...

Verzuimcalculator

In deze tijd van bezuinigingen neemt de druk op afdelingen toe. Veel gemeenten constateren ook een stijging van het verzuim. Dit vraagt om een actief personeelsbeleid met aandacht voor verzuim. De VerzuimCalculator schat snel en eenvoudig de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Nieuws Lees meer...

Verzuimbeleid en re-integratie in de praktijk

Bent u bezig met het ontwikkelen van verzuim- en re-integratiebeleid binnen uw organisatie en wilt u uw kennis over dit onderwerp vergroten? Deze publicatie beschrijft nieuwe inzichten en werkwijzen die uw gemeente mogelijk kan gebruiken bij het terugdringen van ziekteverzuim en re-integratieactiviteiten.

Nieuws Lees meer...