Gemeente Zaanstad: Leren(d) ontwikkelen

De transformatie die de grote decentralisaties met zich meebrengen, vraagt ook in Zaanstad om nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden, maar vooral ook om een omslag in de verhouding van de gemeente met de samenleving. Lees over de aanpak van Zaandam

Nieuws Lees meer...

Gemeente Leusden: Leidinggevenden geven het goede voorbeeld

Gemeente Leusden heeft een functieruilproject opgestart dat zich specifiek richt op de leidinggevenden: ‘Leidinggevenden in Beweging’. Leidinggevenden uit verschillende publieke organisaties krijgen de kans om vier maanden van functie te ruilen met een collega-leidinggevende uit de regio. Lees meer.

Nieuws Lees meer...

Gemeente Schouwen Duiveland: Strategische personeelsplanning

Er komen veel ontwikkelingen af op gemeentes, dus ook op de gemeente Schouwen Duivenland. Gemeente Schouwen Duivenland wil voorbereid zijn en op tijd kunnen anticiperen op een steeds veranderende omgeving. Benieuwd hoe zij SPP inzetten? Lees dan verder.

Nieuws Lees meer...

Haeghe Groep: Managers maken het mogelijk

Het primaire proces moet bij de Haeghe Groep zo worden ingericht, dat de capaciteiten van alle medewerkers optimaal benut worden en de organisatie kostenbewust is, maar nog steeds een betrouwbare zakelijke partner. Lees over de aanpak van de Haeghe Groep.

Nieuws Lees meer...

Haeghe Groep: Resultaatgestuurde organisatie

De Haeghe Groep koppelt in Den Haag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan bedrijven en overheden. Haar rol als sociaal-zakelijk partner van de gemeente verandert echter snel. De Haeghe Groep moet een robuustere en flexibeler organisatie worden, die beter in staat is in te spelen op veranderingen in de markt en de politiek. Bekijk hun aanpak.

Nieuws Lees meer...

AV Gemeenten: Samen publiek ondernemen en opleiden in de AV-regio

In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken zes gemeenten samen. Binnen die samenwerking is gekeken hoe medewerkers goed kunnen worden voorbereid op de toekomst en hoe invulling gegeven kan worden aan publiek ondernemerschap. Dat leidde tot een programma om vakmensen in beweging te krijgen: VIB! Lees meer.

Nieuws Lees meer...