Loopbaanbeleid ‘van onderop’

Gemeente Emmen ontwikkelde loopbaanbeleid ‘van onderop’, met input van medewerkers, en met steun ‘van bovenaf’ in de persoon van gemeentesecretaris Arjen Mewe. Henk Gozefoort, loopbaanadviseur, Klaas de Weerd, destijds projectleider loopbaanbeleid, en Ina Schuttrups, beleidsadviseur HRM, vormden een projectgroep. Hun doel: het ontwikkelen van levend beleid in plaats van een papieren nota. Lees over de aanpak van gemeente Emmen.

Nieuws Lees meer...

Bevlogen buitendienstmedewerkers in Dalfsen

Wijkuitvoerder Dik van Pijkeren besefte in 2009 dat de helft van veertig buitendienstmedewerkers bij de Gemeente Dalfsen ongeschoold was. Daarop startte hij met opleidingscentrum de Groene Welle een traject voor Erkenning Verworven Competenties (EVC). Medewerkers beoordeelden elkaars kennis, vaardigheden en attitudes en maakten een portfolio met bewijzen van opgedane ervaring. Zes medewerkers, waaronder Gerrit Morrenhof, kregen daarop meteen een MBO-3 diploma. Twaalf kregen hun diploma na afronding van aanvullende opdrachten. Lees over de aanpak van Dalfsen.

Nieuws Lees meer...

Waarderend vernieuwen en de Ontwikkelcheque

In 2011 volgden vele ambtenaren van Stadsdeel Amsterdam-Oost, waaronder OR-lid Marije van Wees en Teammanager bouwvergunningen Tessa Meijer, een workshop Waarderend Onderzoeken. Een stroom ideeën kwam los. Enkele medewerkers verzonnen de ontwikkelcheque: €500 per jaar voor ieders persoonlijke ontwikkeling. In januari 2012 organiseerde P&O-adviseur Esther Banen een loopbaanmarkt, waarop de ontwikkelcheque werd gelanceerd. Lees over de aanpak van gemeente Amsterdam-Oost.

Nieuws Lees meer...

Continue een dialoog om mens en organisatie te ontwikkelen

De Gemeente Zwolle investeert al vanaf 1997 in ontwikkeling van medewerkers. Directie, leidinggevenden, medewerkers en OR voeren een permanente, open dialoog om de organisatie continu te ontwikkelen. Dit vertaalt zich naar allerlei O&M-activiteiten, zoals: leidinggevenden – waaronder Janneke Greveling van het Expertisecentrum – die over ontwikkeling praten met hun medewerkers, opleidingsmogelijkheden die medewerkers goed benutten, speelruimte voor innovatie, de Week van de Uitwisseling en een uitstekend Loopbaancentrum. Lees over de aanpak van Zwolle.

Nieuws Lees meer...

Wel werkgarantie, geen baangarantie

Als medewerkers flexibel zijn, kunnen gedwongen ontslagen voorkomen worden, is de gedeelde visie in gemeente Oss op basis van een strategische personeelsplanning. Medewerkers hebben wel werkgarantie, maar geen baangarantie. Een mobiliteitscentrum ondersteunt medewerkers in hun ontwikkeling; leidinggevenden bieden hen de ruimte om te bewegen. Een groot aantal medewerkers is succesvol ‘on te move’. Lees het verhaal van Oss.

Nieuws Lees meer...

Samen in beweging, meer dan Monsterboard

De stichting Werken in Gelderland (WiG) zet sinds 2008 het openbaar bestuur in de provincie als aantrekkelijke werkgever op de kaart en stimuleert (onderlinge) mobiliteit. Met een website, uitwisselingsprojecten, meeloopstages en een jaarlijks symposium boekt WiG succes met als sterke punten de betrokkenheid van gemeentesecretarissen en hoofden P&O en de medewerkers die gebruikmaken van de mogelijkheden. Lees het verhaal van de WiG.

Nieuws Lees meer...

Samenwerken doe je niet in je eentje

Gemeente Soest moest de samenleving beter en anders dienen, vond het College van B&W in 2010. Met een andere manier van werken, een andere organisatievorm en hulp van het interactief en creatief leertraject Samenwerken doe je niet in je eentje, ging Soest van start. Beter ‘kicken’ dan ‘dippen’. Lees het verhaal van de gemeente Soest.

Nieuws Lees meer...

Samen in leerwerktraject naar andere functie

Den Haag en Almere trokken sinds 2008 samen op om ambtenaren om te scholen tot medewerker Bouw en Woningtoezicht (BWT). Honderdzestig kandidaten toonden belangstelling voor het traject, elf kandidaten werden geselecteerd en rondden de opleiding af. Negen werken er nu bij BWT, twee vonden elders emplooi. Lees het verhaal van deze gemeenten.

Nieuws Lees meer...

Iedere medewerker die in beweging komt, is een succes’

Gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken samen in een gemeenschappelijk Centrum voor Talentontwikkeling en Mobiliteit: Talent MVS. Het begeleidt medewerkers bij het beantwoorden van loopbaanvragen en het maken van loopbaanstappen. In goede samenwerking met de P&O-afdelingen en in een voor de medewerkers veilige en professionele omgeving. Lees het volledige verhaal.

Nieuws Lees meer...

‘Mobiliteit niet langer voor kneuzen’

Gemeente Enschede heeft sinds 2009 een succesvol ‘Ontwikkelhuis’ met daarbinnen ‘de Enschedese School’ voor organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Werkbemiddeling ‘Matchpoint’ helpt medewerkers vrijwillig en gedwongen loopbaanstappen te zetten. Medewerkers van de gemeente zijn wel gewend aan voortdurende ontwikkeling door organisatieveranderingen. Onder andere door de ombouw van gemeentelijke diensten naar programma’s die burgers in ‘Netwerk Enschede’ optimaal dienen.

Nieuws Lees meer...