Samen in beweging, meer dan Monsterboard

De stichting Werken in Gelderland (WiG) zet sinds 2008 het openbaar bestuur in de provincie als aantrekkelijke werkgever op de kaart en stimuleert (onderlinge) mobiliteit. Met een website, uitwisselingsprojecten, meeloopstages en een jaarlijks symposium boekt WiG succes met als sterke punten de betrokkenheid van gemeentesecretarissen en hoofden P&O en de medewerkers die gebruikmaken van de mogelijkheden. Lees het verhaal van de WiG.

Nieuws Lees meer...

Samenwerken doe je niet in je eentje

Gemeente Soest moest de samenleving beter en anders dienen, vond het College van B&W in 2010. Met een andere manier van werken, een andere organisatievorm en hulp van het interactief en creatief leertraject Samenwerken doe je niet in je eentje, ging Soest van start. Beter ‘kicken’ dan ‘dippen’. Lees het verhaal van de gemeente Soest.

Nieuws Lees meer...

Samen in leerwerktraject naar andere functie

Den Haag en Almere trokken sinds 2008 samen op om ambtenaren om te scholen tot medewerker Bouw en Woningtoezicht (BWT). Honderdzestig kandidaten toonden belangstelling voor het traject, elf kandidaten werden geselecteerd en rondden de opleiding af. Negen werken er nu bij BWT, twee vonden elders emplooi. Lees het verhaal van deze gemeenten.

Nieuws Lees meer...

Iedere medewerker die in beweging komt, is een succes’

Gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken samen in een gemeenschappelijk Centrum voor Talentontwikkeling en Mobiliteit: Talent MVS. Het begeleidt medewerkers bij het beantwoorden van loopbaanvragen en het maken van loopbaanstappen. In goede samenwerking met de P&O-afdelingen en in een voor de medewerkers veilige en professionele omgeving. Lees het volledige verhaal.

Nieuws Lees meer...

‘Mobiliteit niet langer voor kneuzen’

Gemeente Enschede heeft sinds 2009 een succesvol ‘Ontwikkelhuis’ met daarbinnen ‘de Enschedese School’ voor organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Werkbemiddeling ‘Matchpoint’ helpt medewerkers vrijwillig en gedwongen loopbaanstappen te zetten. Medewerkers van de gemeente zijn wel gewend aan voortdurende ontwikkeling door organisatieveranderingen. Onder andere door de ombouw van gemeentelijke diensten naar programma’s die burgers in ‘Netwerk Enschede’ optimaal dienen.

Nieuws Lees meer...

EVC: Eigen expertise is breder dan gedacht

Een Ervaringscertificaat (EVC) doet mensen groeien. Bekijk hier het verhaal van Cathy Lake, Financieel planning- en controle adviseur, gemeente Amsterdam-Noord en zie wat EVC haar bracht.

Nieuws Lees meer...

Diploma MBO4 dankzij EVC

Een Ervaringscertificaat (EVC) doet mensen groeien. Bekijk hier het portret van Oonagh van Leeuwen van de gemeente Venlo en kom erachter wat EVC voor haar heeft betekent.

Nieuws Lees meer...

EVC: Medewerkers Hof van Twente verzilveren hun ervaring

Een Ervaringscertificaat (EVC) doet mensen groeien. Bekijk het verhaal van Johan Vruwink en Richard Emming van de gemeente Hof van Twente en kom erachter welke loopbaanstap zij met EVC hebben gemaakt.

Nieuws Lees meer...

Ontwikkeling bij de buitendienst van de gemeente Simpelveld: In dialoog

In 2012 heeft de gemeente Simpelveld een organisatieverandering doorgemaakt waarbij de missie: ‘naar een flexibele en omgevingsgerichte organisatie’ het uitgangspunt werd. Aan deze missie is een aantal kernwaarden verbonden met bijbehorende competenties. Hierdoor is er duidelijkheid over concreet gedrag dat bij die competenties hoort. Zo is de organisatieverandering hand in hand gegaan met een cultuurverandering. Lees meer.

Nieuws Lees meer...

Gemeente Bronckhorst en toekomstbestendig personeelsbeleid

De gemeente Bronckhorst voert een actief toekomstbestendig personeelsbeleid. Hiervoor hanteert zij de uitgangspunten van strategische personeelsplanning enerzijds en de uitdagingen en vraagstukken waar de gemeente voor staat, anderzijds. Duidelijk is dat over ongeveer vier jaar een toename in de natuurlijke uitstroom valt te verwachten. Gezien deze ontwikkelingen kan de gemeente de medewerkers baanzekerheid gegeven, maar daarbij is het nodig dat men zich flexibel opstelt en makkelijk inzetbaar is op de te verwachten veranderende taken. Lees meer over de aanpak van Bronckhorst.

Nieuws Lees meer...