Beleid duurzame inzetbaarheid buitendienstmedewerkers in Hoorn

“Ik heb een medewerker van 62 jaar, die op de maaimachine zit. Pas geleden vroeg hij mij hoeveel het hem ging kosten als hij één of twee dagen per week minder zou gaan werken”, vertelt Jens Tjalma, hoofd bureau Groen en Reiniging bij de gemeente Hoorn. “Ik vroeg hem hoe hij dat voor zich zag, aangezien de maaimachines er vanaf het voorjaar tot ver in de herfst fulltime moeten worden ingezet. Daarop ontvouwde de medewerker het plan om van april tot en met oktober fulltime te werken en vervolgens vijf maanden vrij te nemen. Op die manier kan hij nog jaren prima doorwerken!”. Lees verder.

Nieuws Lees meer...

Persoonlijke ontwikkeling bij de gemeente Smallingerland Pilot Permanente Educatie

De gemeente Smallingerland heeft als uitgangspunt een lerende organisatie te zijn en wil uitstralen dat al haar medewerkers bij blijven in hun vak en zich continue ontwikkelen. Daarom is de gemeente Smallingerland in juni 2013 gestart met een pilot die er op gericht is om medewerkers te stimuleren zich te ontwikkelen en hiertoe zelf het initiatief te gaan nemen. Deze ontwikkeling kan zowel op de eigen functie gericht zijn als daar buiten. Lees over de aanpak van Smallingerland.

Nieuws Lees meer...

Intern Coachhuis voor ontwikkeling van talent en competenties

De gemeente Veere heeft een visie ontwikkeld om haar organisatie toekomstbestendig te maken: Het doel is excellente dienstverlening te bieden aan de klant. Talentontwikkeling levert hier een cruciale bijdrage aan. Pas wanneer medewerkers werken vanuit hun talent, en dat doen waar ze van nature goed in zijn, kunnen ze excellente prestaties leveren. Het MT laat de bestaande functiestructuur steeds meer los en gaat meer kijken naar: welke taken liggen er en wie heeft hier talent voor, wie kan dit het beste oppakken? Lees meer.

Nieuws Lees meer...

Gemeente Berkelland: Talentontwikkeling met oog voor levensfasen

De gemeente Berkelland combineert bezuinigingen met organisatieverandering. Dit wil zij hand in hand laten gaan met natuurlijk verloop en het in de markt zetten van uitvoerende werkzaamheden. Haar streven is om in 2029 een slanke, flexibele en daadkrachtige Buitendienst te hebben gerealiseerd. Daarbij is zij transparant en heeft zij als uitgangspunt dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen (gegarandeerd tot 1-1-2015). Alle medewerkers van de gemeente zijn aangesteld in algemene dienst waardoor de mogelijkheden tot bredere inzetbaarheid toenemen. Lees meer.

Nieuws Lees meer...

Ontwikkeling bij de buitendienst van de gemeente Simpelveld: In dialoog

In 2012 heeft de gemeente Simpelveld een organisatieverandering doorgemaakt waarbij de missie: ‘naar een flexibele en omgevingsgerichte organisatie’ het uitgangspunt werd. Aan deze missie is een aantal kernwaarden verbonden met bijbehorende competenties. Hierdoor is er duidelijkheid over concreet gedrag dat bij die competenties hoort. Zo is de organisatieverandering hand in hand gegaan met een cultuurverandering. Lees meer.

Nieuws Lees meer...

Gemeente Bronckhorst en toekomstbestendig personeelsbeleid

De gemeente Bronckhorst voert een actief toekomstbestendig personeelsbeleid. Hiervoor hanteert zij de uitgangspunten van strategische personeelsplanning enerzijds en de uitdagingen en vraagstukken waar de gemeente voor staat, anderzijds. Duidelijk is dat over ongeveer vier jaar een toename in de natuurlijke uitstroom valt te verwachten. Gezien deze ontwikkelingen kan de gemeente de medewerkers baanzekerheid gegeven, maar daarbij is het nodig dat men zich flexibel opstelt en makkelijk inzetbaar is op de te verwachten veranderende taken. Lees meer over de aanpak van Bronckhorst.

Nieuws Lees meer...

Gemeente Den Haag zet in op vitaliteit

De gemeente Den Haag zet in op vitaliteit. Het Veeg- en Straatbedrijf van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag wil anticiperen op de mogelijke gevolgen van het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar. Het uitgangspunt is dat medewerkers gezond, vitaal en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Lees over de aanpak van gemeente Den Haag.

Nieuws Lees meer...

Talent van medewerkers staat centraal

Medewerkers van de afdeling Uitvoering van gemeente Breda volgden vorig jaar met succes de training Werken aan Werkplezier. Dit najaar komt er een vervolg. De trainingen sluiten aan op het Bredase concept Beleven, waarin persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en samenwerking met maatschappelijke organisaties centraal staan. Lees meer.

Nieuws Lees meer...

Leidinggevenden rouleren bij de gemeente Tholen

Het gemeentebedrijf van de gemeente Tholen voerde vorig jaar een proef uit met de drie teamleiders door hen onderling te laten rouleren in de drie wijkteams. Doel hiervan was om van elkaar te leren, hierover te communiceren en de eigen werkprocessen te optimaliseren. Lees over de aanpak van gemeente Tholen.

Nieuws Lees meer...

Afvallen bij de afdeling Stadsbedrijf van de gemeente Heerhugowaard

Bij de afdeling Stadsbedrijf, de buitendienst van de gemeente Heerhugowaard, zijn zichtbare veranderingen gaande. Het gaat niet om nieuw materieel of andere kleding. Maar wel om een groep medewerkers die vele kilo’s is kwijtgeraakt. Onder begeleiding van een voedingsdeskundige volgden verschillende medewerkers een individueel traject, en dat heeft zijn vruchten (in dit geval: kilo’s) afgeworpen. De medewerkers hebben meer zelfvertrouwen en voelen zich fitter. Lees meer.

Nieuws Lees meer...