Ontwikkeling en opleiden in de Buitendienst en DIV

Hoe kunt u buitendienst- en DIV-medewerkers stimuleren en ondersteunen om in beweging te komen? Zes gemeenten hebben hier al goede ervaringen mee. Tijdens een bijeenkomst van het A+O fonds Gemeenten vertelden deze gemeenten over hun aanpak. Lees hun verhaal en ga ook aan de slag!

Nieuws Lees meer...

Arbocatalogus Fysieke Belasting

Een effectieve aanpak van fysieke belasting? De Arbocatalogus Fysieke Belasting is een instrument dat technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen beschrijft voor de aanpak van knelpunten met fysieke belasting.

Nieuws Lees meer...

Arbocatalogus Agressie en Geweld

De Arbocatalogus Agressie en Geweld biedt gemeenten handvatten voor implementatie van de aanpak van agressie en geweld op de werkvloer. De catalogus bestaat uit een overzicht met een integrale aanpak van agressie en een checklist voor evaluatie van het gevoerde beleid op agressie en geweld.

Nieuws Lees meer...

Verwijstabel

In de verwijstabel is een overzicht gemaakt van verschillende instrumenten en informatie die u ondersteunen bij het uitvoeren van het Plan van Aanpak wat volgt uit de RIE.

Nieuws Lees meer...

RIE Gemeenten

De Risico-inventarisatie- en evaluatie Gemeenten (RIE Gemeenten) is een digitale tool ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties. De RIE gemeenten is gebaseerd op risico’s die betrekken hebben op een gemeentelijke organisatie. De RIE gemeenten is wettelijk vastgesteld.

Nieuws Lees meer...

Duurzame Inzetbaarheid en PvA Buitendienst

Wat kunt u doen om uw buitendienst toekomstbestendig te maken? Hoe bereiken uw medewerkers vitaal hun pensioengerechtigde leeftijd van misschien wel 67 jaar? Het A+O fonds ondersteunt u bij de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers in de buitendienst.

Nieuws Lees meer...

Duurzaam inzetbaar in de Buitendienst

Ontwikkelingen zoals bezuinigingen, herindelingen en fusies, langer doorwerken en ontgroening: ze gaan aan geen enkele gemeente voorbij. Wat kunt u doen om uw buitendienst toekomstbestendig te maken? In deze publicatie treft u instrumenten, documentatie en subsidiemogelijkheden.

Nieuws Lees meer...

Trillingscalculator

Werkt uw personeel regelmatig met apparaten waarbij trillingen vrij komen? Dan is het goed om te inventariseren bij welke apparatuur dit is en hoeveel trillingen er vrijkomen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Trillingscalculator.

Nieuws Lees meer...

Handvatten voor het geven van toolboxmeetings

Bent u van plan toolboxmeetings te organiseren binnen uw afdeling? En kunt u daarbij materiaal gebruiken dat u op weg helpt deze meetings te organiseren? De toolbox Veilig en gezond Werken biedt u handvatten die u kunt gebruiken bij het geven van voorlichting en toolboxmeetings met betrekking tot fysieke belasting in de Buitendienst.

Nieuws Lees meer...

Duw- en trekcalculator

Bent u bezig met het onderwerp Fysieke belasting en een inventarisatie aan het doen op het gebied van duwen en trekken? De duw- en trekcalculator geeft op een snelle wijze een indicatie van de duw- en trekkrachten bij bijvoorbeeld het voortduwen van een container.

Nieuws Lees meer...