Vitaliteit – Met energie en plezier aan het werk

Vitaliteit – Met energie en plezier aan het werk De gemeente is een belangrijke basis voor een gezonde toekomstbestendige samenleving waarin burgers naar draagkracht actief deelnemen. In de sterk veranderende context […]

Nieuws Lees meer...

Aan de slag met GIR

De training is bedoeld voor nieuwe GIR-gebruikers, gebruikers die van test- naar implementatiefase willen en gebruikers die geïnteresseerd zijn in de module (bijna)ongevallen en de nieuwe modules integriteit en ongewenst gedrag.

Evenement Lees meer...

Met de RIE Gemeenten aan de slag!

Wilt u aan de slag met het opstellen van een effectief beleid voor gezond en veilig werken binnen uw organisatie? Tijdens de training gaat u aan de hand van een casus aan de slag met het instrument en krijgt u inzicht in de basisfuncties van de RIE-gemeenten.

Evenement Lees meer...

Arbeidsomstandigheden: meedenkers gezocht

In 2018 gaat het A+O fonds Gemeenten aan de slag met verschillende onderwerpen en activiteiten rondom het thema Arbeidsomstandigheden en daarvoor hebben wij uw kennis en input hard nodig.

Nieuws Lees meer...

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

U bent als werkgever namelijk aansprakelijk en u heeft een zorgplicht om het verzuim te begeleiden. Hoe gaat u dit organiseren? Het A+O fonds Gemeenten geeft u achtergrondinformatie en het perspectief vanuit het arbeidsrecht om u hierbij te ondersteunen.

Nieuws Lees meer...

Preventie is de sleutel in de vernieuwde Arbowet!

De nieuwe Arbowet komt eraan! De verwachting is dat hij per 1 juli 2017 van kracht wordt. Lees wat er veranderd.

Nieuws Lees meer...

Gemeente Oss: de vitale organisatie

De veranderende rol van de overheid kan bij gemeenten leiden tot een verhoogde werkdruk, meer omgevingsstress en een verhoogd ziekteverzuim. Daar wordt de gemeente ook geen aantrekkelijker werkgever van. De gemeente Oss onderkent die gevaren en heeft zichzelf tot doel gesteld in 2018 een vitale organisatie te zijn. Hoe? Lees over de aanpak van gemeente Oss.

Nieuws Lees meer...

Met het GIR inzicht in incidenten

Vanaf 1 januari 2014 registreert Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht zijn agressie- en geweldsincidenten in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem, het GIR. Waar voorheen registraties werden bijgehouden in een Excellijst, stond de werkgroep Veilig Werken van Dienst Werk en Inkomen, te popelen om met het GIR aan de slag te gaan. Maar daar bleef het niet bij. Voorwaarde om het GIR te gaan gebruiken was de invoering van het PIF: Politie Informatie formulier, waarmee aangifte doen vergemakkelijkt wordt en het incident gedetailleerd op papier komt te staan. Lees het verhaal van de gemeente Utrecht.

Nieuws Lees meer...

Inzet teamnormsessies breder dan alleen voor aanpak agressie en geweld

De gemeente Delft is een van de pilotgemeenten waar het afgelopen jaar geëxperimenteerd is met zogeheten teamnormsessies rondom agressie en geweld. Tijdens deze sessies werd de abstracte organisatienorm (zero tolerance) vertaald naar concrete normen op teamniveau. Volgens agressiecoördinator Liesbeth van der Marel waren de sessies voor iedereen ‘een enorme eye-opener’. Lees het verhaal van de gemeente Delft.

Nieuws Lees meer...

Doorpakken bij aanpak agressie en geweld tegen medewerkers

De gemeente Den Haag registreert sinds begin 2014 concernbreed meldingen rondom agressie en geweld. Vanaf volgend jaar pakt Den Haag door met een Expertisecentrum Agressie en Geweld. Projectleider Siddiq van Goens: “De aanpak van agressie en geweld vormt nu een belangrijke pijler van ons arbobeleid.” Lees over de aanpak van gemeente Den Haag.

Nieuws Lees meer...