Van succesvol Generatiepact naar inzetten op duurzaamheid met vitaliteitspact

Alexander van Engelen: “Draagvlak bij het politieke en ambtelijke bestuur is van essentieel belang om een pact als dit te laten slagen.

Nieuws Lees meer...

Pioniersgemeente Lelystad zoekt baanbrekers

Marieke Bakelaar: “We vinden het veel belangrijker om nieuwe medewerkers te werven die jong van geest en gemotiveerd zijn dan dat ze daadwerkelijk heel jong zijn.”

Nieuws Lees meer...

Decembernummer A+O Magazine nu beschikbaar!

Het nieuwe magazine van het A+O fonds Gemeenten is beschikbaar. Decentralisaties, leren in het social domein, levenfase bewust persoonsbeleid en meer!

Nieuws Lees meer...

A+O Magazine Juni 2016: “De energie van passievolle ouderen en frisse jongeren”

Het nieuwe A+O Magazine is weer beschikbaar. In deze uitgave onder andere aandacht voor generatiemanagement, de toekomst van (gemeente) ambtenaren en digitalisering.

Nieuws Lees meer...

A+O Magazine April 2016: ‘Leren is de intelligente bijvangst van verbeteren’

De gemeente Kerkrade gooit het roer om: ze transformeert van een traditionele organisatie naar eentje waar zelfredzaamheid centraal staat. Dit doet ze organisch en zonder blauwdruk. Informeel leren speelt daarbij een belangrijke rol. Jos Arets, expert op het gebied van informeel leren, plaatst dit in de context van 70:20:10. Lees het A+O Magazine.

Nieuws Lees meer...

Teamrollen in Rijswijk: “Samen hebben we alles in de smiezen”

Breng in beeld welke maatschappelijke effecten je als gemeente wilt bereiken, met welk team je dat wilt doen en welke rollen en taken de mensen in dat team krijgen. Dat is kort door de bocht de kern van opgavengestuurd werken. De gemeente Rijswijk is ermee aan de slag. Dit en meer in dit A+O Magazine.

Nieuws Lees meer...

A+O Magazine 51: Aandacht voor Ambtelijk vakmanschap

Investeren in het vakmanschap en de persoonlijke ontwikkeling van ambtenaren is van cruciaal belang om de uitdagingen waar gemeenten voor staan het hoofd te bieden. Daarom organiseert het de Meester in je Werk week. In deze week vind ook de tweede editie van Ambt24 plaats. We blikken alvast vooruit in deze uitgave van het A+O Magazine.

Nieuws Lees meer...

A+O Magazine nr. 50: “We moeten oudere werknemers niet problematiseren”

Vergrijzing en ontgroening. Dat zijn, net als in eerdere jaren, de belangrijkste trends uit de Personeelsmonitor. Tegelijkertijd wordt er nog weinig gebruikgemaakt van instrumenten om daar iets aan te doen. In dit magazine bespreekt Bram Steijn, hoogleraar HRM in de publieke sector, de highlights uit de monitor. Verder o.a. aandacht voor Functiecreatie, arbeidsmeditation en de medezeggenschap aanpak van de gemeente Hengelo.

Nieuws Lees meer...

A&O Magazine

Vier keer per jaar brengt het A+O fonds Gemeenten een magazine uit. In de magazines komen actuele thema’s op het gebied van HRM binnen de sector aan bod. Daarnaast bieden we u achtergrond- en praktijkverhalen.

A+O Magazine #46 is uit!

In dit nummer o.a. hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt Ton Wilthagen over de cijfers van de Personeelsmonitor 2013, gemeente Haarlemmermeer over hun nieuwe koers en Wouter Hart over ‘De Bedoeling’.

Nieuws Lees meer...