Werk jij in het sociaal domein? Bijvoorbeeld als WMO-consulent, wijkteammanager, casemanager, inkomensconsulent of schuldhulpmedewerker? Dan zijn wij op zoek naar jou en jouw ervaringen! In wijkteams, jeugdteams, bij zorginstellingen en bij gemeenten zijn jullie dagelijks bezig om mensen verder te helpen. Daardoor hebben jullie een schat aan kennis en ervaringen als het gaat om het werken in het sociaal domein. We leren echter nog veel te weinig van jullie ervaringen. Dit is de reden dat we de Uitvoeringsautoriteit hebben opgericht.

We hebben een manier nodig om, door organisatie- en hiërarchische grenzen heen,  problemen met gezamenlijke kennis en capaciteit aan te pakken. Hierbij zijn jullie ervaringen leidend, zodat de leefwereld van bewoners en de ervaringen van professionals centraal komen te staan. Dus niet meer top-down beleid opleggen, maar bottom-up beleid ontwikkelen vanuit de bedoeling en de kracht van de uitvoerders en beleidsmakers samen.

Bijeenkomsten en uitkomsten

28 november 2018 werkatelier Burgerinitiatieven
9 oktober 2018 werkatelier Integraal Werken
20 september 2018 werkatelier Agressie en Geweld
5 juni 2018 werkatelier Jeugd Adviezen van, voor en door uitvoerders over Jeugd: Preventie en Vroegsignalering
24 april 2018 werkatelier Privacy
13 maart 2018 werkatelier Schulden
25 januari 2018 werkatelier Jeugdparticipatie Dagverslag werkatelier jeugdparticipatie
9 november 2017 werkatelier Integraal werken Dagverslag Integraal werken
3 oktober 2017 werkatelier 18-18+ Dagverslag 2e bijeenkomst 18-/18+
6 april 2017 werkatelier 18-18+ Dagverslag18-/18+ Uitkomsten thema 18- / 18+
26 januari 2017 Vervolgbijeenkomst Uitvoeringsautoriteit Vervolgbijeenkomst Uitvoeringsautoriteit
3 november 2016 Startbijeenkomst Uitvoeringsautoriteit Startbijeenkomst Uitvoeringsautoriteit

De Uitvoeringsautoriteit is een programma van het A+O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met de volgende partners: FBC, Ingrado, Leger des Heils, Movisie, Sociaal Werk Nederland, SVG en Mee.

Aanbevolen voor u