Nieuwe uitdagingen voor HR

De ontwikkelingen in de maatschappij vragen om een overheid die mee kan bewegen. Voorheen was de overheid verticaal, centraal en top-down georganiseerd. In toenemende mate is dat horizontaal, decentraal en bottom-up. Gemeenten hebben bij alle taakvelden te maken met verander- en leeropgaven:

 • Transformatie Sociaal Domein (als gevolg van overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten);
 • Ontwikkelingen in het Fysiek Domein (aangewakkerd door de Omgevingswet);
 • Toenemende aandacht voor Burgerparticipatie, Overheidsparticipatie en Partnership;
 • Bezuinigingen en noodzaak om medewerkers flexibeler in te zetten;
 • Verschuivingen in Dienstverlening en Bedrijfsvoering (digitalisering, selfservice, gastheerschap).

Ontwikkeling HR richting 2020

In opdracht van het Expertisecentrum Werkgeverszaken en Gemeentelijke Organisatie van de VNG heeft het CAOP (het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein) onderzoek gedaan naar de richting waarin de functie van HR bij gemeenten zich zal ontwikkelen in de periode tot 2020. Deze verkenning laat een hoge ambitie voor HR zien en de voorgestelde acties zijn:

 • HR moet meer verzakelijken, zich proactiever opstellen en flexibeler opereren;
 • HR moet de werkzaamheden meer verbinden met het primaire proces;
 • HR moet het werk meer onderbouwen met ‘harde’ gegevens;
 • HR moet zich meer als strategisch partner voor bestuur en management opstellen;
 • HR moet zich ontwikkelen tot een breed inzetbare organisatieadviseur en facilitator van veranderingen.

Doorontwikkeling nieuwe rollen HR

De ontwikkelingen bij gemeenten vragen om doorontwikkeling en nieuwe rollen van HR gericht op versterking en vernieuwing van het primaire proces. Om dit te faciliteren heeft het A+O fonds Gemeenten het programma HR2020 ingezet. De Routekaart HR2020 is één van de acties om bij te dragen aan de doorontwikkeling van HR. De Routekaart is een dynamisch instrument en wordt regelmatig aangepast op basis van nieuwe inzichten en praktijkervaringen.

De Routekaart HR2020 is niet het panacee voor de gehele verdere professionalisering maar is bedoeld om HR professionals te ondersteunen bij de ontwikkeling van de HR-rol. Het is een hulpmiddel voor HR- managers, HR- beleidsadviseurs, HR- adviseurs en interne organisatieadviseurs van gemeenten met antwoorden op de vragen:

 • Hoe kan ik (meer) een strategisch gesprekspartner van het management worden?
 • Hoe kan ik (meer) een veranderadviseur worden om veranderingen helpen door te voeren?
 • Hoe kunnen we de HR-afdeling een meer strategische rol laten vervullen in de organisatie?
 • Hoe kan ik mijn eigen organisatie helpen om zich door te ontwikkelen of te transformeren?

Aan de slag met de Routekaart:

 1. Routekaart HR2020
 2. Bijlage 1: U Kaart
 3. Bijlage 2: Uitleg stappen
 4. Illustratie Routekaart

Aanbevolen voor u