Mensen laten doen waar ze goed in zijn

In Rotterdam geloven ze dat hun medewerkers een cruciale rol spelen bij het aanpakken van de uitdagingen waar de gemeente voor staat. En die uitdagingen zijn fors – de verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij, bijvoorbeeld. Die is in Rotterdam vertaald in een nieuwe organisatievisie: van zorgen voor naar zorgen dat. Hierdoor veranderen ook veel taken en rollen binnen de gemeentelijke organisatie. Dat is voor medewerkers niet altijd even gemakkelijk. Met het programma voor talentontwikkeling wil Rotterdam haar medewerkers in staat stellen zelf de regie te nemen over hoe ze die uitdaging aangaan.

Doel

De gemeente Rotterdam wil haar medewerkers inzicht geven in eigen kunnen en kracht en de acceptatie bevorderen van het feit dat de wereld van de overheid verandert. Ze wil het besef bevorderen dat mensen daar zelf invloed op kunnen hebben en ze wil haar medewerkers ondersteunen bij het oppakken van de nieuwe, flexibele werkwijze. Dat moet uiteindelijk leiden tot meer inzicht in de nieuwe wijze van sturing en onderhandeling.

Doelgroep

Met dit programma richt Rotterdam zich op management en medewerkers.

Aanpak

De opzet van het programma bestaat uit online, offline, groeps- en individuele aspecten. Daarbij stuurt het programma aan op actie, een groot en belangrijk onderdeel van het traject gaat dan ook over plannen maken en deze uitvoeren.

Het programma duurt 100 dagen en bestaat uit 4 fases, waarin men steeds meer over eigen kwaliteiten leert en hoe die het beste in te zetten. Er wordt gewerkt in groepen tijdens workshops en er zijn verschillende privé-coachingsgesprekken. De focus ligt daarbij op talentontwikkeling, persoonlijk leiderschap en vitaliteit.

In een aparte webomgeving vindt men opdrachten, vragen, filmpjes, theorie en inspiratie. Deelnemers kunnen hier reflecteren op hun ervaringen. Ze vormen online ook een groep, waarin ze informatie uitwisselen, samen opdrachten maken en elkaar helpen en motiveren. Online bouwen deelnemers aan een eigen persoonlijk talentdossier, dat ze na afloop van het traject meenemen.

Offline zijn er workshops en coachingsgesprekken waarin extra verdieping op de ontwikkeling en ondersteuning plaatsvindt. Deze coachingsgesprekken worden gevoerd door interne (gecertificeerde) coaches van de Rotterdamse Coachpool die zijn bijgeschoold in ‘talentcoaching’.

Meer weten

Wilt u meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op met Patricia Vermeulen via pc.vermeulen@rotterdam.nl.

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u