“De RIE gemeenten, een waardevol instrument”

De Risico Inventarisatie en Evaluatie Gemeenten (RIE Gemeenten) is een digitale tool, ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties, die inzicht geeft in de arbeidsomstandigheden en ondersteunt bij het realiseren van verbeteringen. Het doel van de RIE Gemeenten is jouw organisatie te helpen de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers te vergroten.

De RIE Gemeenten is een doe-het-zelf instrument. Preventiemedewerkers, Arbo coördinatoren of P&O-ers met arbeidsomstandigheden in hun takenpakket kunnen de RIE hiermee zelf coördineren/uitvoeren. Waar gewenst kunnen zij altijd deskundige ondersteuning vragen.

De RIE gemeenten geeft inzicht in de verschillende risico’s in jouw organisatie. Je kunt de risico’s in kaart brengen per afdeling/locatie, per functiegroep of voor de hele organisatie.

Daarnaast ondersteunt de RIE Gemeenten je om medewerkers te betrekken bij het inventariseren van de arbeidsomstandigheden door onder andere het toebedelen van verantwoordelijkheden, taken en rollen in het instrument wat participatie en zelfregie stimuleert.

Met de uitvoering van de RIE Gemeenten en het plan van aanpak voldoet u aan de wet en heeft u de basiszaken geregeld. De RIE Gemeenten kan u ook helpen om de aandacht voor arbeidsomstandigheden op een hoger plan te zetten met meer rendement voor een gezond en veilig werkklimaat.

“Een praktische doe-het-zelf tool voor gemeenten”

Actualisatie

Het A+O fonds Gemeenten streeft ernaar het instrument jaarlijks te actualiseren. Dat vindt plaats aan de hand van vernieuwde wet- en regelgeving en input en feedback van u als gebruiker. Deze actualisatie wordt uitgevoerd door kerndeskundigen op de verschillende deelgebieden van veiligheid, Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en gezondheid. Daarmee is de kwaliteit van het instrument geborgd.

Erkenning van de RIE Gemeenten?

Elk bedrijf met personeel in dienst moet over een (actuele, complete en waarheidsgetrouwe) RIE en plan van aanpak beschikken. Dit is een wettelijke verplichting. De RIE moet ook getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige.

Er worden regelmatig vragen gesteld over de erkenning van het instrument. Er is gekozen voor het niet erkennen van het instrument. Voldoet het instrument dan wel aan de wet en kan ik als organisatie een kwalitatief goede RIE uitvoeren met de RIE Gemeenten als instrument? Het antwoord is ja.

Erkenning van het instrument is vooral zinvol voor bedrijven met maximaal 25 werknemers. Zij krijgen vrijstelling van de RIE-toetsing als zij het erkende RIE-instrument van hun branche gebruiken. Binnen de gemeentelijke sector zijn geen of nagenoeg geen gemeenten met maximaal 25 personen in dienst. Een erkenning van de RIE Gemeenten heeft op dat gebied dus geen toegevoegde waarde.

Voordelen van de RIE Gemeenten:

– Toegespitst op risico’s bij gemeenten;
– Overzichtelijke rapporten;
– Per afdeling uit te voeren;
– Maatregelen kunnen worden toegekend aan de verantwoordelijke;
– Zelf aanpassen van vragenlijsten.

Aanmelden RIE Gemeenten
Inloggen RIE Gemeenten

Wilt u de RIE eerst testen? U kunt een account aanvragen, waarbij u een RIE kunt aanmaken als test. Deze kunt u dan later weer verwijderen.

Handleidingen, Tips & trucs en presentatie

Voor meer informatie over of werken met de RIE kunt u gebruikmaken van:

Training

Gemeenten kunnen zelf training en/of advies regelen. Voor deze mogelijkheden kun je contact opnemen met de onderstaande contactpersonen.

Voor de ‘technische’ RI&E training:
Wim van Rosmalen – Mensely
E-mail: wim.van.Rosmalen@mensely.nl
Telefoon: 06 537 905 89

Voor inhoudelijk advies:
Judith Brouwer Advies en Training
E-mail: info@judithbrouweradvies.nl
Telefoon: 06 224 035 95

Vragen?

Graag horen we uw input, vragen of opmerkingen over de RIE Gemeenten. Deze kunt u doorgeven aan het projectteam Arbeidsomstandigheden van het A+O fonds Gemeenten, telefoonnummer:  070 763 00 30  of via gezondwerk@aeno.nl. Dat kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over wie te betrekken bij het opstarten van de RIE, taken, rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen, het inrichten van het proces van de RIE en gewenste aanvullingen.

Technische vragen kunnen direct gesteld worden aan IT&Care via servicedesk@itandcare.nl of via telefoonnummer 030-2996222. Denk dan aan vragen over inloggegevens, wegwijs in het instrument, toevoegen van eigen vragen, haperingen van het systeem of opmerkingen over gebruiksvriendelijkheid.

Aanbevolen voor u