De nieuwe Arbowet komt eraan! De verwachting is dat hij per 1 juli 2017 van kracht wordt. De naam is wellicht wat misleidend want de wet is niet nieuw maar aangepast met een focus op Preventie.

Door meer aandacht te geven aan preventie wordt de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers gestimuleerd en krijgt de werkgever mogelijkheden om de kosten voor verzuim te controleren.

Hoe wordt de focus dan gelegd op preventie?

Een van de aanpassingen is dat de medewerker meer ruimte krijgt om de regie te voeren op een gezonde en veilige werkomgeving door vroegtijdig een bedrijfsarts te raadplegen als door de arbeidsomstandigheden zijn vitaliteit en gezondheid in het geding komen. Daarbij kan hij zelfs een second opinion vragen van een tweede bedrijfsarts.

De werkgever wordt gevraagd de medewerkers hierbij te faciliteren door een heldere samenwerkingsovereenkomst met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners en een duidelijke positie van de preventiemedewerker.

Kortom, de vernieuwde Arbowet kan richting geven aan een duurzaam arbobeleid waarin medewerkers en werkgever samen de verantwoordelijkheid nemen.

Meer weten?

Vragen?

Heeft u vragen? Laat het ons weten via 070-7630030 of op gezondwerk@aeno.nl

Aanbevolen voor u