“Vergroot draagvlak en kennisniveau”

Mobiliteitsnetwerken in uw regio

Het A&O fonds heeft een overzicht gemaakt van netwerken waarin gemeenten met elkaar en soms ook met andere partijen samenwerken op het gebied van ontwikkeling en mobiliteit. Je vindt ze in de publicatie ‘Samenwerken aan mobiliteit in de regio’.

Benieuwd hoe werkgevers in het openbaar bestuur samenwerken bij mobiliteit en loopbaanontwikkeling?

Bekijk de video ‘Samen in beweging’:

Platform Mobiliteitsnetwerken

Het A&O fonds ondersteunt het Platform Mobiliteitsnetwerken. Hieraan nemen mobiliteitsnetwerken deel die minimaal één gemeente in hun netwerk hebben en in hun doelstelling het bevorderen van Ontwikkeling en Mobiliteit hebben. De deelnemers aan het overleg doen dat als vertegenwoordiger van hun netwerk.

In de bijeenkomsten vindt uitwisseling plaats en ook wordt nagedacht over verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen op het vlak van Ontwikkeling en Mobiliteit. Het platform komt tweemaal per jaar in Amersfoort bijeen. Deelnemen aan dit overleg? Meld je aan via mireille.stuart@aeno.nl.

Aanbevolen voor u