De Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren is een vergelijking tussen de sectoren provincies, waterschappen en gemeenten. Jaarlijks verschijnt de Personeelsmonitor Gemeenten. Het onderzoek voor de Personeelsmonitor biedt gemeenten goed inzicht in verschillende HR- en arbeidsmarkt indicatoren. Elke twee jaar brengen A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen en A&O-fonds Provincies een gezamenlijke Personeelsmonitor uit.

Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2018

De gegevens in deze monitor zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Gemeenten, de Personeelsmonitor Provincies en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2018. Om deze gezamenlijke Personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaardset van kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen monitor, naast andere sectorspecifieke vragen.

De monitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren. De gezamenlijke Personeelsmonitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken zoals werkgelegenheid, aanstellingsvorm, personeelsopbouw, loonsom, loonschaal, opleiding en ontwikkeling, in- en uitstroom en ziekteverzuim.

Download hier de Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2018
Download hier de Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2016

Aanbevolen voor u