Het A&O fonds Gemeenten heeft in 2018 gewerkt op basis van een beleidsplan 2018-2020 en een jaarplan met de volgende thema’s:

 1. Leren & Veranderen
 2. Meester in je Werk
 3. Arbeidskracht
 4. Personeelsmonitor
 5. Arbeidsomstandigheden
 6. Stimuleringsregelingen

Naast deze thema’s is er in het jaarplan ruimte voor verzoeken van het LOGA en enkele doorlopende projecten uit 2017. Meer weten over onze programma’s? Hier kun je het verkorte werkplan terugvinden op onze website.

Meedenken, netwerken en op de hoogte blijven!

Per thema een klankbordgroep

Per thema werken we met één of meerdere klankbordgroepen. Elke groep bestaat uit 15 tot 20 deelnemers uit de gemeentelijke sector; gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, belastingsamenwerking, GGD. Kortom: medewerkers uit verschillende organisaties (aangesloten bij de CAR-UWO) en met verschillende achtergronden. Medewerkers van werkgevers- en werknemersorganisaties en van het A&O fonds zelf sluiten ook aan bij de klankbordgroepen.

Wat houdt een klankbordgroep in?

Als deelnemer van een klankbordgroep, ben je adviseur en ambassadeur van het A&O fonds Gemeenten:

 • Je denkt mee met en levert input voor projecten die het fonds in dit jaar uitvoert.
 • Je hebt kennis van het thema van de betreffende klankbordgroep en bent in staat inhoudelijke input te leveren.
 • Je neemt deel aan vier bijeenkomsten per jaar. We gaan er vanuit dat je je voor deze bijeenkomsten vrij kunt maken.
 • Je bent de ambassadeur van A&O fonds Gemeenten in jouw eigen organisatie en in de regio. Tevens kunnen we je benaderen om bepaalde onderwerpen in jouw gemeente en regio uit te dragen.
 • Deelname is vrijwillig. Er wordt geen onkostenvergoeding verstrekt.

Wat krijg je ervoor terug?

Als deelnemer van de klankbordgroep word je betrokken bij de projecten waar het A&O fonds zich, op verzoek van gemeenten zelf, mee bezighoudt. Op die manier krijg je de mogelijkheid mee te denken met beleidsthema’s, word je voorzien van nieuwe (inhoudelijke) informatie en bieden we een landelijk netwerk en platform van collega’s uit de gemeentelijke sector. Met daarbij bovendien een netwerk van maatschappelijke organisaties die zich met dezelfde thema’s bezig houden.

Verschillende klankbordgroepen

Onderstaande opsomming biedt een overzicht van de bestaande klankbordgroepen:

 • Vitaliteit – BRUIS (nieuwe leden zijn altijd welkom)
 • Arbocatalogus fysieke belasting, beeldschermwerk en werkdruk (vol)
 • Arbocatalogus Veilig Publieke dienstverlening (vol)
 • Omgevingswet (nieuwe leden zijn altijd welkom)
 • Veranderen en Leren

Interesse of meer weten?

Laat het ons weten door een mail te sturen aan secretariaat@aeno.nl o.v.v. klankbordgroep + thema.