“Groot assortiment aan oplossingen om fysieke belasting (in de Buitendienst) te verlichten”

Bent u op zoek naar oplossing om de fysieke belasting te verlagen? In het oplossingenboek fysieke belasting voor de sector Gemeenten vindt u praktische en werkbare oplossingen voor knelpunten in het werk op het gebied van fysieke belasting en werkdruk. Bij de oplossingen wordt onderscheid gemaakt tussen technische oplossingen, organisatorische oplossingen en gedragsmatige oplossingen. U kunt bijvoorbeeld selecteren op de soort belasting (tillen, duwen, etc.) of op het soort werk (veegdienst, afvalinzameling etc.), zodat u op een eenvoudige manier de juiste oplossing kunt vinden om het werk te verlichten.

Voor wie?

Het oplossingenboek fysieke belasting kan ingezet worden in de Buitendienst. Het kan gebruikt worden door de arbocoordinator, preventiemedewerker of leidinggevende van de buitendienst.

Uw voordelen:

  1. Oplossingen voor verschillende activiteiten.
  2. Filteren op soort belasting of soort oplossing.
  3. Bevat ook duurzame oplossingen.

Download: Oplossingenboek
Download: Toelichting oplossingenboek

Aanbevolen voor u