“Implementeren van uw omgangsvormenbeleid is een belangrijke kwestie”

Heeft u al een beleid omtrent ongewenste omgangsvormen? En wilt u dit beleid implementeren in uw organisatie? In het webdocument ‘Omgangsvormenbeleid’ (Opstellen, implementeren, borgen) is beschreven hoe u uw beleid volgens de beleidscyclus kunt opstarten en doorlopen. Met behulp van de ‘Checklist omgangsvormenbeleid’ kunt u nagaan op welke punten het beleid eventueel geactualiseerd moet worden.

De publicatie bevat ook een ‘Model omgangsvormenbeleid’ dat u geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken en verder op maat kunt maken voor de eigen gemeente.  Daarnaast zijn er folders die in hun geheel verspreid mogen worden onder respectievelijk leidinggevenden en gemeenteambtenaren van gemeenten die een Omgangsvormenbeleid voeren.

Vragenlijst

Wilt u de aard en omvang van ongewenste omgangsvormen bij de gemeente, afzonderlijke diensten en teams vaststellen? Er is een vragenlijst ‘Ongewenste Omgangsvormen’ ontwikkeld, welke u kunt uitzetten binnen uw gemeente. Wilt u gebruikmaken van deze vragenlijst, neem dan contact op met info@hubertconsult.nl

Download de verschillende publicaties:

*De ‘Inspiratie voor gedragscode ongewenste omgangsvormen’ sluit rechtstreeks aan bij signalen die uit de Enquêtemanager naar voren komen over de aard van ongewenste omgangsvormen.

Aanbevolen voor u