“Secundaire analyse POMO 2010 gemeentepersoneel”

Cover eindrapport CAOPWat kan op basis van de Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2010 (POMO 2010)  data worden geconcludeerd over de situatie onder en meningen van gemeentepersoneel ten aanzien van ontwikkeling, employability en mobiliteit binnen gemeenten? En hoe verhoudt de situatie onder gemeentepersoneel zich ten opzichte van andere overheidssectoren? Deze vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport Ontwikkeling, employability en mobiliteit.

A+O fonds Gemeenten heeft CAOP Research gevraagd een secundaire analyse uit te voeren op het POMO 2010. Dit rapport geeft gemeenten meer inzicht op de beschikbare kennis vanuit POMO 2010 op de thema’s ontwikkeling, mobiliteit en employability.

Download het onderzoeksrapport of de publicatie ‘Ontwikkeling, employability en mobiliteit, een onderzoek naar gemeentepersoneel’.

 

Aanbevolen voor u