Welkom Onboard

Vaak besteden gemeenten bij onboarding aandacht aan wat hun nieuwe medewerkers moeten kennen en kunnen. Bijvoorbeeld hoe werkt de administratie? Of met wie stem je inhoudelijke zaken af? Maar onboarding is meer dan het vergaren van kennis en vaardigheden. Het gaat ook over verwachtingenmanagement dat al begint bij de werving en selectie, het binden en het behouden van nieuwe medewerkers. Door realistische verwachtingen, aandacht voor ‘sociale onboarding’ en het blijven boeien van nieuwe medewerkers voelen zij zich niet alleen eerder thuis, ze blijven ook langer behouden voor de organisatie. Iets wat in de huidige krappe arbeidsmarkt van groot belang is.

In de handreiking word je van stap tot stap meegenomen in het ontwikkelen van een succesvol onboarding programma.

Download hier de volledige handreiking.

Checklist

In deze checklist zijn de stappen die je moet zetten om tot een integrale onboarding strategie te komen samengevat. Het gaat dus niet alleen om de verschillende onderdelen en de stappen, maar ook om de samenhang daartussen. Daarom bevat de checklist stappen die meer en minder vanzelfsprekend zijn. De checklist is opgebouwd rond vier vragen:

  • Hoe ontwikkel ik een integrale onboarding strategie?
  • Hoe vind ik mijn nieuwe medewerkers (vinden)?
  • Hoe bind ik mijn nieuwe medewerkers (binden)?
  • Hoe behoud ik mijn nieuwe medewerkers (behouden)?

Download hier de checklist.

Schijf van Vijf

De Schijf van Vijf bevat de 5 elementen die nodig zijn voor een succesvol onboarding programma. De elementen omvatten alle onderdelen die nodig zijn om nieuwe medewerkers te ondersteunen in hun nieuwe baan.

Download hier de Schijf van Vijf.

Aanbevolen voor u