Op 24 april 2018 was er opnieuw een feestelijke netwerkdag Loopbaanprofs georganiseerd door het A+O fonds Gemeenten. De netwerkdag Loopbaanprofs, die twee keer per jaar plaatsvindt, biedt loopbaanprofessionals volop de mogelijkheid om collega’s uit andere gemeenten en regio’s te ontmoeten en van elkaar te leren.

De netwerkdag op 24 april 2018 had in de ochtend twee verschillende workshops die gevolgd konden worden en in de middag was er een plenair programma met Maaike Kooter van de Intelligence group over de impact van digitalisering voor loopbaanprofessionals.

 

 

 

 

 

 

De workshops

  • Informatiebijeenkomst over het ESF project “Grip op groei”

Anneke van Londen en Lena Tiemersma, projectleiders van “Grip op groei”, namen de deelnemers mee in de achtergronden, de planning en de doelstelling van het project “Grip op groei”. Het doel van het project is om bij gemeenteambtenaren in de salarisschalen 4 t/m 9, het intrinsiek vermogen tot zelfontplooiing te bevorderen. Het actief inzetten op de loopbaan van deze doelgroep is nodig, omdat er in de toekomst veel banen in die middengroep zullen verdwijnen. Dit vraagt een ander profiel en andere competenties van de gemeenteambtenaren.  Bekijk hier de presentatie.

Voor meer informatie over het project “Grip op groei” kunt u contact opnemen met Lena Tiemersma via lena.tiemersma@aeno.nl of Anneke van Londen anneke.vanlonden@aeno.nl.

  • Workshop “Intervisie” met Mireille Stuart (A+O fonds Gemeenten)

Waarom is intervisie nodig en wat levert het op voor u als gemeentelijke loopbaanprof?

In een workshop van twee uur nam Mireille Stuart de deelnemers mee in de methode “Intervisie” en liet ze de deelnemers ervaren wat een andere methodiek en verdieping van de rol als gemeentelijke loopbaanprof op kan leveren.

Mireille Stuart is programmamanager bij het A+O fonds Gemeenten en heeft daarvoor jarenlange ervaring opgedaan als trainer en adviseur bij Leeuwendaal.

Download hier de clinicmethode en de ongeschreven regels van het spel.

Middagprogramma

De impact van digitalisering op de arbeidsmarkt en de loopbaanprofessional

Digitalisering en de impact daarvan op werk is al een aantal jaren onderwerp van gesprek. Het werk binnen gemeenten verandert daardoor sterk en de vraag is in hoeverre een loopbaanprofessional te digitaliseren is.

Waar het vak voorheen vooral mensenwerk was, zien we de verschuiving naar steeds meer digitale middelen om de kandidaat te begeleiden in zijn of haar loopbaanstappen.

Maaike Kooter van de Intelligence group nam de deelnemers in een interactieve sessie mee in de veranderende gemeentelijke arbeidsmarkt. Er werd nagedacht over welke taken te digitaliseren zijn en welke rol je als loopbaanprofessional pakt.

Download hier de presentatie*.

*Aangezien de context belangrijk is en ontbreekt in de presentatie, heeft Maaike Kooter het verzoek om de presentatie niet verder te verspreiden.

Data 2018

Noteer ook alvast de volgende datum voor de netwerkdag Loopbaanprofs in de agenda. Die is op dinsdag 30 oktober 2018 in Amersfoort bij de Observant! Meld je hier alvast aan voor 30 oktober.

Ben jij een loopbaanprofessional, heb je direct contact met medewerkers van jouw gemeente en ondersteun je hen bij hun loopbaan en ontwikkeling? Dan ben je van harte welkom op de netwerkdagen Loopbaanprofs die twee keer per jaar worden georganiseerd door het A+O fonds Gemeenten. Meer informatie? Stuur een mail naar Debbie Hamer via debbie.hamer@aeno.nl.

Aanbevolen voor u