Het werk bij de afdeling Burgerzaken verandert ingrijpend. Denk daarbij aan verdergaande digitalisering van de dienstverlening, minder werk door de reisdocumentendip en hogere eisen aan vakmanschap op het terrein van kwaliteit van dienstverlening, identiteitsvaststelling en fraude. Bij sommige gemeenten kan hierbij ook nog een regionale samenwerking of fusie van toepassing zijn.

Over de monitor Transformatie Burgerzaken

De Monitor Transformatie Burgerzaken brengt in kaart welke veranderingen bij Burgerzaken ingezet moeten worden om te kunnen voldoen aan de eisen voor de komende jaren. Het onderzoek is in juni 2019 uitgevoerd. Er is ook een eerder onderzoek uit 2018 beschikbaar.

Aanbevolen voor u