Eén op de negen jonge ambtenaren is binnen een jaar vertrokken bij de overheid. Waar zit hem dat nu in? En wat kunnen gemeenten doen om jonge ambtenaren aan zich te binden?

Over het onderzoek Jong@Gemeenten

We vroegen het de jongeren zelf in het onderzoek Jong@Gemeenten. Een onderzoek naar de werkbeleving van jonge gemeenteambtenaren, uitgevoerd door Motivaction en Youngworks in opdracht van A&O fonds Gemeenten en FUTUR. Maar liefst 1.944 jonge ambtenaren tot 35 jaar hebben de enquête ingevuld. Bedankt jonge ambtenaren!

Kort samengevat: De jonge gemeenteambtenaar is tevreden en wil graag blijven, maar stuit op bureaucratie en mist doorgroeimogelijkheden.

Hoe nu verder?

A&O fonds Gemeenten en FUTUR gaan met het rapport en de bijbehorende Gespreksstarter tijdens een aantal bijeenkomsten – Arbeidsmarktversneller #3 – samen met gemeenten, beleidsmakers, ondernemingsraden en jonge ambtenaren zelf de resultaten vertalen naar concrete initiatieven.

 

Mee doen met de Arbeidsmarktversneller? Reserveer nu een plaats

 

Hiervoor is de Gespreksstarter samengesteld: een document met de belangrijkste bevindingen uit het rapport.

Download de Gespreksstarter Jong@Gemeenten

 

 

Hieronder staan de belangrijkste conclusies van het onderzoek.

Het goede nieuws

Ruim 80% van de jonge ambtenaren is (zeer) tevreden over het werk bij de gemeente. En twee derde van de jonge ambtenaren verwacht over een jaar nog bij hun huidige gemeente werkzaam te zijn. Ook geven ze in groten getale aan dat ze binnen nu en drie jaar willen doorstromen bínnen hun eigen gemeente.

Gemeenten zijn een aantrekkelijke werkgever

De belangrijkste redenen om te blijven zijn: mate van zelfstandigheid, flexibele werktijden en locaties, en de inhoud van het werk. Ruim de helft is (zeer) tevreden over de opleidingsmogelijkheden. De band met collega’s, wat hun leeftijd ook is, maakt voor 44% van de jonge ambtenaren dat ze graag nog even blijven.

Bureaucratie zit de jonge ambtenaar in de weg

Impact realiseren door het werk dat je doet is voor jonge ambtenaren heel belangrijk. Bureaucratie lijkt de grootste rem te zijn op het realiseren van impact. Het is de belangrijkste vertrekreden onder alle jonge ambtenaren, op de voet gevolgd door onvoldoende doorgroeikansen. Daarnaast is meer begeleiding, onder andere over keuzes maken in het opleidingsaanbod welkom.

Hoe hou je ze binnen?

Gemeenten hebben zelf de sleutels van de achterdeur in handen. Jonge ambtenaren hebben behoefte aan gekaderde vrijheid. Autonomie en zelfstandigheid geven werkplezier en voldoening. Goede onboarding en begeleiding helpen om realistische verwachtingen te scheppen, bureaucratie de baas te worden en impact zichtbaar te maken. Informeel contact tussen leeftijdgenoten (b.v. door het hebben van een jonge ambtenaren netwerk) stimuleert kennisuitwisseling en helpt om een eigen weg te vinden binnen de gemeente.

Het rapport Jong@Gemeenten

Download het rapport Jong@Gemeenten van Motivaction via de onderstaande button.

Download de onderzoeksrapportage

Een jonge ambtenaar uit het onderzoek:

“Werken bij een gemeente betekent veel doorgroeimogelijkheden, goede arbeidsvoorwaarden, directe betrokkenheid bij de samenleving.”

Meer lezen?

In het magazine Werken bij de Overheid is het artikel ‘Wat maakt dat jij blijft?’ over het onderzoek gepubliceerd.
In het magazine Jong & Ambtenaar gaat het openingsartikel (pagina 8) over het onderzoek Jong@Gemeemten.