“Met een korte scan krijgt zowel de medewerker als leidinggevende inzicht in de werkdruk”

Vindt u het belangrijk om inzicht te krijgen in de werkdruk op uw afdeling? Uit de enquête Arbo & Verzuim die het A+O fonds Gemeenten onder Arbo-coördinatoren heeft gehouden, blijkt werkdruk één van de belangrijkste thema’s voor 2015. 62,4 % van de ondervraagden geeft aan dat het thema werkdruk sterk van toepassing is in 2015.

Met de Quick Scan ‘Werk in Balans kunt u op een eenvoudige manier inzicht krijgen in de performance en werkdruk van de gehele afdeling. Met het invullen van de Quick Scan krijgt de medewerker inzicht in de werksituatie en de hierbij behorende werkdruk. Onderdelen zoals werkplanning, organisatie van het werk en de balans in het werk komen aan bod. Met behulp van de scan kan zowel de leidinggevende als de medewerker het initiatief nemen om met elkaar in gesprek te gaan over de werkdruk en de planning en organisatie van het werk te verbeteren.

Voor wie?

De leidinggevende, P&O-adviseur of arbocoördinator kunnen met de Enquêtemanager Gemeenten de Quick Scan Werk in Balans op een eenvoudige manier uitzetten op een afdeling. De Quick Scan Werk in Balans is bedoeld voor werkeenheden vanaf 15 medewerkers, dit is om de anonimiteit te kunnen waarborgen. De leidinggevende krijgt een overzichtsrapport van de resultaten, deze zijn niet herleidbaar naar individuele rapportages.

Uw voordelen:

  • U hoeft zelf geen vragenlijst te ontwikkelen.
  • Zowel de leidinggevende als medewerker krijgt inzicht in de werkdruk op de afdeling/eigen werkdruk.
  • De resultaten zijn direct af te lezen in een rapport.

Downloads

Aanbevolen voor u