Sinds 2013 kent de gemeentelijke sector het Individuele Loopbaanbudget (ILB). Doel ervan is dat medewerkers zelf gaan nadenken over welke cursus of training zij willen volgen en daarover afspraken maken met hun leidinggevende. Het A+O fonds Gemeenten is benieuwd naar hoe gemeenten en ondernemingsraden het ILB  inzetten. Hoe brengen zij dit onderwerp onder de aandacht van hun medewerkers en wat doen medewerkers met hun budget? De gemeente Hilversum reageerde enthousiast op de oproep in onze nieuwsbrief.

Judith Hendriks en Martina Kruif, P&O Adviseurs gemeente Hilversum, vertellen: “In het georganiseerd overleg tussen werkgever-, werknemersvertegenwoordiging en bonden is in 2013 met enthousiasme gediscussieerd over de invoering van het ILB. In juni resulteerde dit in een aantal uitgangspunten waardoor ILB direct in 2013 is geïmplementeerd. In dit proces hebben P&O en het GO goed samen opgetrokken. De rol van P&O was die van aanjager in het verkrijgen van beelden over het ‘hoe’ en natuurlijk de uitvoerder.”

Life long employment geen vanzelfsprekendheid

In deze tijd is het van belang dat ook medewerkers van gemeenten zich bezighouden met duurzame inzetbaarheid en de eigen arbeidsmarktwaarde. Ook binnen een gemeente is een ‘life long employment’ geen vanzelfsprekendheid meer. Martina Kruif : “Hilversum biedt medewerkers daarom ruim de gelegenheid om competenties binnen functiegebieden actueel te houden en verder te ontwikkelen. Het ILB biedt medewerkers de ruimte om zich daarnaast te oriënteren op andere kwaliteiten en interesses in combinatie met het aanbod en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In de praktijk bleek dat medewerkers hun opleidingswensen in het kader van loopbaanontwikkeling vaak niet binnen het gestelde jaarbedrag konden realiseren. Judith Hendriks: “Daarom kiezen we ervoor dat het jaarbedrag automatisch wordt overgedragen naar het volgende jaar zodat de ontwikkelmogelijkheden verbreed worden. In specifieke gevallen is het mogelijk dat een medewerker al eerder gebruik maakt van (een deel van) het totale budget over drie jaar.”

Opleidingsaanbod

Via een online leerportaal biedt Hilversum haar medewerkers een aanbod op het gebied van loopbaanoriëntatie, loopbaancoaching, persoonlijke effectiviteit en kwaliteiten- en talentenscans. Ook specifieke initiatieven als een op maat gemaakt traject of een studiereis behoren tot de mogelijkheden. Voor 2014 verrijkt Hilversum dit aanbod voor doelgroepen zoals loopbaanherijking 50+ en talentontwikkeling young professionals. Binnen het opleidingsaanbod maakt Hilversum een duidelijk onderscheid tussen regulier opleidingsaanbod en ILB aanbod. Hilversum wil bewerkstelligen dat medewerkers zich actief bezighouden met de eigen ontwikkeling, zowel binnen de eigen functie als in termen van employability. Zij zal hier in de komende jaren sterk op gaan sturen.

Een drietal ILB producten die de gemeente Hilversum graag met u deelt zijn:
ILB Brochure
ILB Afsprakenformulier
Handout voor leidinggevenden

Aanbevolen voor u