“Eenvoudig instrument om risico’s omtrent beeldschermwerk zichtbaar te maken.”

Werkt u dagelijks en voor langere tijd achter uw bureau? Wilt u weten welk risico u loopt op gezondheidsklachten die beeldschermwerk gerelateerd zijn? Of wilt u, als leidinggevende of bijvoorbeeld preventiemedewerker,  inventariseren hoe dat risico is voor een specifieke afdeling?

Met de Checklist Beeldschermwerk, kunt u op een overzichtelijke manier inventariseren welke risico’s u loopt ten aanzien van beeldschermwerk. Naast een checklist voor individuele medewerkers, is er ook een checklist voor afdelingen. Risico’s kunnen zijn: KANS (Klachten Arm, Nek en Schouder), werkdruk, etc.

Toepassing (op afdelingsniveau)

U kunt deze inventarisatie uitvoeren voorafgaande aan het opzetten van een KANS-beleid. U kunt de checklist ook gebruiken om effecten van het reeds ingezette KANS-beleid te toetsen.

Voor wie?

Het is de bedoeling dat deze lijst wordt ingevuld door de medewerker die het KANS-beleid opzet. Dit kan bijvoorbeeld een preventiemedewerker, een arbocoördinator, een P&O-functionaris of een leidinggevende zijn.

Uw voordelen:

  1. Zowel op individueel als afdelingsniveau.
  2. Te gebruiken bij zowel opstellen als het checken van uw KANS-beleid.
  3. Risico op basis van stoplichtmodel.

Downloads:

Aanbevolen voor u