Met input van de sector – tijdens drie bijeenkomsten en met een online enquête – heeft het A+O fonds gemeenten de innovatieagenda ontwikkeld. Met deze innovatieagenda stimuleert het A+O fonds de ontwikkeling van gemeenten op thema’s die de sector zelf wenst.

De innovatieagenda bevat de vijf thema’s waarop in 2018 subsidie aangevraagd kan worden in het kader van de Innovatie Projecten– en Impulsregeling.

Aan de hand van de beleidsthema’s van het fonds is gekozen voor twee hoofdthema’s: Organisatieontwikkeling en Ontplooiing van de medewerker.

Voortkomend uit deze twee richtingen zijn de volgende vijf subthema’s ontstaan:

  1. Het werken in netwerken en het bewust inzetten van de verschillende rollen die de gemeente daarin kan innemen
  2. Het creëren van flexibele organisatiestructuren die de veranderkracht van de gemeente faciliteert. Het gaat hier bijvoorbeeld om integraal werken (los van afdelingsgrenzen) en flexibilisering van de P&C-cyclus, waarbij sturen op inhoud en resultaat leidend worden.
  3. Het creëren van een flexibele organisatiecultuur, die veranderkracht van gemeenten stimuleert.
  4. De rol van leidinggevenden bij de talentontdekking, -ontwikkeling en -gebruik door de medewerker.
  5. Leren van ervaringen: de zogenaamde moedige mislukkingen.

Op bovenstaande vijf thema’s kan vanaf 2 april subsidie worden aangevraagd. Informatie over het ontstaan van de thema’s, achtergrondinformatie, de regelingen en de bijbehorende voorwaarden, vindt u hier.

Aanbevolen voor u