In de komende jaren wordt op tal van terreinen, zoals bij de invoering van de omgevingswet en de transformatie van het sociaal domein, van gemeenten verwacht dat zij meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Om dat succesvol te doen heeft de gemeente als organisatie maar hebben ook de medewerkers ruimte nodig om zelf afwegingen te maken.

Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor direct leidinggevenden zoals coördinatoren, teamleiders en afdelingshoofden. Niet alleen zijn zij cruciaal in het faciliteren van ruimte aan hun team, ook zijn zij zelf medewerkers die moeten investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Hoe pak je dat aan? Met ‘Grip op Loslaten’ gaan we hiermee samen met gemeenten aan de slag!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid.

Meedoen of meer weten?

Neem contact op met Anneke van Londen (anneke.vanlonden@aeno.nl, 06-27043481) of Lena Tiemersma (Lena.tiemersma@aeno.nl, 06-58834167).

Download hiernaast de flyer voor Grip op Loslaten.

 

Grip op Loslaten

 

Aanbevolen voor u