“Gezondheidsklachten vaak door een combinatie van factoren”

Weet u welke gezondheidsrisico’s u loopt door beeldschermwerk? En hoe u deze kunt voorkomen? In de brochure ‘Gezond werken aan het beeldscherm’ vindt u achtergrondinformatie over de gezondheidsrisico’s van beeldschermwerk. Daarnaast biedt de brochure praktische handvatten om zelf het risico op klachten zoveel mogelijk te beperken.

Er wordt stilgestaan bij de 5 W’s: Werkdruk, Werktijden, Werktaken, Werkplek en Werkwijze. Deze 5 W’s kunnen van invloed zijn op eventuele klachten, per onderdeel wordt hierop ingegaan en oplossingen geboden.

Deze publicatie is beschikbaar voor medewerkers en leidinggevenden.

Aanbevolen voor u