Helpdesk GIR

Heeft u vragen over het GIR? Neem contact op met het projectteam Arbo van het A&O fonds Gemeenten, telefoonnummer: 070 763 00 30 , e-mail: gezondwerk@aeno.nl.

De helpdesk als volgt ingericht:
• Voor algemene vragen over het GIR (inrichting, beleidskader etc.): U kunt uw vragen mailen naar gezondwerk@aeno.nl. Monique van Limpt van bureau Habilis beantwoordt uw vragen. In 2017 hebben gemeenten 90 minuten assistentie bij de inrichting van het GIR. Is er behoefte aan meer ondersteuning, dan kunt u dat inkopen bij bureau Habilis.
• Technische vragen over het GIR kunt u mailen naar helpdesk@carthago-ict.nl. Koen Otter van Carthago ICT beantwoordt uw vragen.

Bij het benutten van de helpdesk wordt u vooraf geattendeerd op het overschrijden van het budget voor uw gemeente.

Mogelijkheden voor extra ondersteuning:

Habilis
Bij Habilis kunt u budget inkopen in de vorm van een abonnement:
4 uur inzet € 500,– (geldigheidsduur: 1 jaar)
10 uur inzet € 1.125,– (geldigheidsduur: 1 jaar)
20 uur inzet € 2.000,– (geldigheidsduur: 2 jaar)

Voor inkoop van losse, incidentele uren buiten het abonnement, hanteert Habilis een uurtarief van € 150,00. Als u behoefte heeft aan meer ondersteuning dan de genoemde uren, dan maakt Habilis voor u een aanbieding op offerte-basis.

Carthago ICT
Bij Carthago ICT (technische helpdesk) kun u per keer afrekenen: € 50,– startkosten en € 35,– per kwartier hulp. Het starttarief wordt maximaal één keer per factuurperiode (maand) in rekening gebracht. Daarnaast kunt u budget inkopen in een abonnementsvorm:
3 uur, 2 jaar geldig, € 390,–
10 uur, 2 jaar geldig, € 1.200,–
15 uur, 2 jaar geldig, € 1.500,–

Let op: Bedragen van Habilis en Carthago ICT zijn exclusief BTW.

Bekijk hier de demonstratiefilm.

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem
Ga hier terug naar de hoofdpagina over GIR.