Samen leren, Samen ontwikkelen

De samenleving verandert en de rol van gemeentes verandert ook sterk. De transformatie die de grote decentralisaties met zich meebrengen, vraagt ook in Zaanstad om nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden, maar vooral ook om een omslag in de verhouding van de gemeente met de samenleving.

De gemeente Zaanstad wil die verandering samen met haar partners vorm geven. Zij beschouwt de transformatie als een opgave voor de héle samenleving en is er van overtuigd dat gemeente en partners samen moeten leren. Wat het uiteindelijke resultaat gaat zijn, is nog niet bekend. Maar dat Zaanstad een lerende organisatie wil worden, waarin leren en vooral blijven leren de norm zijn, staat vast.

Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en leidinggevenden is daar een belangrijk onderdeel van. Niet opleiden en niet leren van elkaar leidt uiteindelijk immers tot  een nieuwe organisatie met medewerkers die daarbinnen niet functioneren of niet voldoende worden ondersteund om hun werk te doen.

Doel

Met het programma Leren(d) ontwikkelen wil Zaanstad een meerjarig leerprogramma opzetten dat de transformatie ondersteunt.

Doelgroep

Het programma richt zich op alle medewerkers van het domein Maatschappelijke Ontwikkeling inclusief de  medewerkers van de Sociale Wijkteams en de Jeugdteams.

Aanpak

Naast de reguliere opleidingsbehoefte die iedere afdeling inventariseert en wordt besproken in het collectief, wordt er geëxperimenteerd met conceptuele leerlijnen die per functiegroep worden ontwikkeld. Voor de wijk- en jeugdteams wordt daarnaast gewerkt vanuit inhoudelijke leerlijnen die samen met medewerkers en partners worden ingevuld.

Gedurende de hele periode dat de opleidingen gegeven worden, wordt er geleerd vanuit de werkvloer. Dit wordt bevorderd met een digitale leeromgeving, een e-portal en doordat het meegenomen wordt in de cyclus van Resultaatgerichte Afspraken.

Er wordt een lerende cultuur en organisatie gecreëerd door te doen. ‘Leren leren’ door mensen te betrekken en pilots en onderzoeken op te zetten. Ook binnen de keten wordt het gezamenlijk leren gestimuleerd, door casuïstiekbespreking, intervisie en andere passende vormen.

Tip: lees ook het artikel dat over de gemeente Zaanstad verscheen in het A+O Magazine

Meer weten

Heeft u vragen over dit project of wilt u meer te weten komen? Neem dan contact op met Teuni de Bruijn van de gemeente Zaanstad via t.bruijn@zaanstad.nl.

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u