Medewerker meer betrekken bij veranderingen

Gemeenten hebben continu te maken met veranderingen als omvangrijke bezuinigingen en een veranderende rol. Zo ook de gemeente Oss. Zij schrijft daar zelf over:

“We moeten meer initiatief bij de burgers leggen en de gemeente gaan inrichten als netwerkorganisatie. In co-creatie, samen met andere organisaties en burgers, maken we ons beleid en voeren we samen projecten uit. We schrijven minder voor wat goed is voor de burger, maar we hebben vaker en intensiever contact met andere partijen om samen te komen tot resultaten. We moeten op een andere manier luisteren naar inwoners en (maatschappelijke) organisaties.”

Dat heeft consequenties voor de manier van werken:

“Dit betekent dat medewerkers ander gedrag moeten vertonen en daarvoor andere competenties nodig hebben nu en in de toekomst. We willen medewerkers voorbereiden op veranderingen in de organisatie en dus in hun eigen werkzaamheden.”

Doel

Met dit project wil Oss de betrokkenheid van medewerkers bij veranderingen in de organisatie vergroten. Zo leren ze waar weerstand ontstaat en hoe ze hier mee om kunnen gaan. Hierdoor kan de gemeente betere service leveren aan inwoners en organisaties waarmee wordt samengewerkt.

Doelgroep

Alle medewerkers van de gemeente Oss die te maken hebben met verandering.

Aanpak

De gemeente betrekt haar medewerkers op verschillende manieren bij de veranderingen. Dat gebeurt zowel bij lopende als toekomstige verandertrajecten en gebeurt via de onderstaande activiteiten:

  • Er worden themabijeenkomsten georganiseerd over veranderingen bij de gemeente. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gesproken over de vraag hoe mensen omgaan met veranderingen. Dit gebeurt in teams en afdelingen, maar soms ook los van deze formele grenzen.
  • Er worden workshops georganiseerd om medewerkers te helpen om te gaan met veranderingen. Hierbij wordt ingezet op nieuwe methoden en technieken om medewerkers in een innovatieve mindset te krijgen, zodat ze beter kunnen omgaan met veranderingen.
  • Er worden open lunches georganiseerd over onderwerpen die te maken hebben met de veranderende organisatie en daarbij horende veranderende werkzaamheden.
  • Afdelingen en teams worden begeleid om zich te ontwikkelen.
  • Collega’s worden opgeleid om bijeenkomsten te faciliteren: dagvoorzitterschap, workshops leiden en meedenken over de invulling van bijeenkomsten.

Meer weten

Wilt u meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op met Joyce Bergmans van de gemeente Oss via j.bergmans@oss.nl

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u