Op naar een vitale toekomst!

De veranderende rol van de overheid kan bij gemeenten leiden tot een verhoogde werkdruk, meer omgevingsstress en een verhoogd ziekteverzuim. Daar wordt de gemeente ook geen aantrekkelijker werkgever van. De gemeente Oss onderkent die gevaren en heeft zichzelf tot doel gesteld in 2018 een vitale organisatie te zijn.

Doel

Met dit project wil Gemeente Oss bereiken dat de organisatie en medewerkers hun eigen en elkaars gezondheid en vitaliteit bevorderen. Dit moet ervoor zorgen dat medewerkers beter in balans zijn en fysiek en mentaal in staat zijn om te gaan met de komende veranderingen.

Doelgroep

Alle medewerkers van Gemeente Oss.

Aanpak

Een groot deel van het project draait om bewustwording over het belang van vitaliteit. Daarvoor worden afdelingsbijeenkomsten opgezet en vitaliteitscoaches ingezet. Ook in jaargesprekken krijgt vitaliteit meer aandacht en het POP krijgt een prominentere plek. Er worden verschillende ‘vitale’ activiteiten georganiseerd, zoals het beschikbaar maken van stoelmassages voor alle medewerkers.

Het hele project wordt uitgevoerd op twee sporen: een spoor voor het management en een spoor voor de medewerkers. Het management wordt gefaciliteerd in vitaal leiderschap. Dat houdt in:

  • Zelf vitaal en energiek zijn.
  • Sturing geven aan vitaliteit op de afdeling. Energie en productiviteit van het team structureel naar een hoger plan tillen.
  • Medewerkers stimuleren, motiveren en coachen vitaal te worden en te blijven: eigenaarschap over vitaliteit overdragen.
  • Vitaliteitsvragen bespreekbaar maken met de medewerkers.

Voor de medewerkers worden bijeenkomsten georganiseerd, waarvan de doelen zijn:

  • Kennis te bevorderen over vitaliteit.
  • Bewustwording te creëren over het belang van vitaliteit.
  • Medewerkers te prikkelen om met vitaliteit aan de slag te gaan.
  • Medewerkers te informeren over de mogelijkheden.

Zo worden medewerkers gestimuleerd in actie te komen. Ze vullen een vitaliteitsplan in en kunnen voorkeuren aangeven voor vervolgactiviteiten.

Meer weten

Wilt u meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op met Gerrit Platen van de gemeente Oss via g.platen@oss.nl

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u