Ruilen in de regio: Leidinggevenden geven het goede voorbeeld

De veranderende rol van gemeenten vraagt om een andere kijk op mens en werk. Om in te kunnen spelen op die veranderingen, is arbeidsmobiliteit essentieel: medewerkers moeten breder inzetbaar zijn. Dit komt niet alleen de flexibiliteit van de organisatie ten goede, maar ook de werkzekerheid van de medewerker. En wie zijn de aangewezen personen om die arbeidsmobiliteit te stimuleren?
Juist, de leidinggevenden!

Gemeente Leusden heeft een functieruilproject opgestart dat zich specifiek richt op de leidinggevenden: ‘Leidinggevenden in Beweging’. Leidinggevenden uit verschillende publieke organisaties krijgen de kans om vier maanden van functie te ruilen met een collega-leidinggevende uit de regio. Enerzijds zorgt dit voor persoonlijke ontwikkeling van de desbetreffende persoon, anderzijds verlaagt hij of zij daarmee de drempel voor medewerkers uit het team om hetzelfde te doen.

Het functieruilproject ‘Leidinggevenden in Beweging’ draagt bij aan brede en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers door uitwisseling van kennis en ervaring, maar ook door ‘verandering van spijs’. Door leidinggevenden te laten ruilen, komt innovatie op gang: niet alleen is er een uitwisseling van praktijk en ideeën, ook ontstaat er een groter netwerk waardoor onderlinge capaciteitsproblemen binnen de regio efficiënter worden opgelost.

Het A&O fonds wil innovatieve projecten stimuleren om er als sector gemeenten collectief van te kunnen leren. Dit projectidee is een van de winnaars van de uitdaging die het A+O fonds Gemeenten begin 2014 opwierp: ‘3-2-1-Co, werken aan de Next practice’. Aan de prijswinnaars werd de mogelijkheid geboden om met ondersteuning en advies van TNO het idee uit te werken tot een projectplan en een subsidieaanvraag.

Doel

Functieruil voor leidinggevenden mogelijk maken en stimuleren, maar ook een structurele plaats geven in de organisatie – als een regulier HR-instrument ten bate van de loopbaanontwikkeling van leidinggevenden. Uiteindelijk moet tijdelijke functieruil zowel voor leidinggevenden als voor hun medewerkers de gewoonste zaak van de wereld zijn.

Doelgroep

Leidinggevenden binnen de publieke organisaties in de regio Midden-Nederland.

Aanpak

Voorbereiding

  • Kick-off deelnemende publieke organisaties (HR, MT’s)
  • Opstellen informatie voor intranetten en betrokken websites
  • Het leerprogramma van Leidinggevenden in Beweging heeft de titel ‘Baas in eigen Beweging’ gekregen. Bekijk het programma.

Communicatie en bewustwording

  • Presentaties in MT’s.
  • Organiseren van speeddates : kennismaken met andere leidinggevenden uit de regio, delen van werkervaringen en horen hoe een functieruil in zijn werk gaat.
  • Leidinggevenden actief vragen om mee te doen.
  • Informatie via (interne) social media.

Doelstelling

  • Functieruil van ten minste 12 leidinggevenden organiseren en begeleiden

Meer weten?

Neem dan contact op met Anneke van Londen via a.f.vanlonden@leusden.nl

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u