Publieksprijs gaat naar gemeente Overbetuwe en Schiedam

Bruisend en energiek, dat was de sfeer in het Huis van de Stad (gemeente Gouda) tijdens de finaledag 3-2-1-Co! 2015. Gemeenteambtenaren konden de afgelopen weken hun HR-idee op het gebied van organisatie- of persoonlijke ontwikkeling indienen bij het A+O fonds Gemeenten. Een selectiecommissie selecteerde tien ideeën die tijdens de 3-2-1-Co Finaledag met elkaar de strijd aan gingen om het beste idee van 3-2-1-Co. Winnaar van de dag is gemeente Deventer. “Dit project kijkt naar mensen. Wat kunnen ze en hoe maken we hier gebruik van”, aldus de jury.

Onder begeleiding van Ynnovaters zijn de ideeën van de 10 ideehouders verder uitgewerkt. Ze konden daarbij putten uit de inspiratie, kennis en ervaring van tal van professionals uit de gemeentelijke sector. In een vijftal sessies zijn de ideeën verrijkt en is er gewerkt aan een inspirerende pitch. Tijdens een ideeënmarkt kregen de ideeteams de kans om de jury en overige aanwezigen te overtuigen van hun idee.

Inzicht in talent

De jury bestaande uit Bram Steijn (Erasmus University Rotterdam), Hans van Soelen (Concernmanager HRM at Gemeente Utrecht) en Marcel Fluitman (voorzitter A+O fonds Gemeenten) beoordeelden de tien ideeën op innovatie, deelbaarheid en uitvoerbaarheid. “Wat kunnen mensen, hoe laten ze dit zien – en belangrijker nog – hoe kunnen we gebruikmaken van ieders talenten. Dat staat centraal in het idee van Deventer. Maar ook, welke talenten doen mensen op naast hun werk en hoe kunnen we deze binnen het werk inzetten. Dit idee helpt om de talenten van mensen inzichtelijk en deelbaar te maken”, aldus de jury die unaniem koos voor het idee van Deventer. De publieksprijs kreeg een gedeelde winnaar. Zowel het idee van de gemeente Schiedam als gemeente Overbetuwe kregen evenveel ballonnen van het aanwezige publiek. Alle tien de ideehouders gaan nu onder begeleiding van TNO aan de slag met de inrichting van de projectorganisatie en het omzetten van hun idee naar een subsidiabel project door het A+O fonds Gemeenten.

Waarom 3-2-1-Co!?

De gemeentelijke sector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen zoals vergrijzing, de drie decentralisaties en met minder mensen moet er meer werk worden verzet. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op het innovatieve vermogen van gemeenten. Wanneer het gaat om vernieuwende ideeën blijken gemeenten zeer actief. De uitdaging zit hem echter in het vertalen van deze ideeën naar de praktijk. Het A+O fonds wil gemeenten hierbij ondersteunen. Waarom? Door samen te werken kunnen we met elkaar de gemeentelijke sector verbeteren. Dat is de insteek van A+O fonds Gemeenten én de rode draad in het project 3-2-1-Co. Lees meer over 3-2-1-Co!

Aanbevolen voor u