‘Met werkgroepen hebben we alle vragen uit de RIE doorgenomen’

Sander Bosman is Procesbeheerder groen bij de gemeente Brummen. Dat betekent dat hij zich onder andere bezig houdt met groen, boombeheer en landschap. Daarnaast is hij VCA- coördinator/ preventiemedewerker binnen de gemeente Brummen. Vanuit deze rol is hij betrokken geweest bij de uitvoering van de Risico-inventarisatie – en evaluatie (RIE) voor de buitendienst. Een RIE, waarbij alle betrokkenen mee hebben gedacht en de RIE een onderdeel van de organisatie is geworden. Een groot succes, waardoor Sander Bosman ook voor de binnendienst gevraagd werd betrokken te zijn bij de uitvoering van de RIE.

Waarom is er gekozen voor de RIE gemeenten?

“Vanwege een grootschalige verbouwing  van de gemeentewerf en het gemeentehuis, waren we genoodzaakt een nieuwe RIE uit te voeren. Vanuit mijn functie als preventiemedewerker werd mij gevraagd de RIE op te starten. Na wat zoekwerk, ben ik terecht gekomen bij de RIE gemeenten.”
Nadat Sander Bosman de training RIE heeft gevolgd van het A+O fonds Gemeenten, schakelt hij de expertise van de trainer in (Mariska Droog, ErgoInvent): “Vanwege de noodzaak van de nieuw uit te voeren RIE, was er budget beschikbaar en heb ik Mariska Droog ingeschakeld om ons te ondersteunen. “

Wat is het voordeel van de (nieuwe) RIE gemeenten op risico’s (niet op afdeling/functie)?

De RIE heeft sinds 2013 een nieuwe variant: de RIE op risico’s. De gemeente Brummen heeft deze variant gebruikt. Sander Bosman: “De RIE op risico’s heeft als voordeel dat je per uit te voeren RIE kunt kiezen welke onderdelen je meeneemt. Zo kun je bijvoorbeeld bij de buitendienst onderdelen selecteren die bij jouw gemeente van toepassing zijn. Zo heb je minder dubbele vragen, omdat je per onderwerp selecteert en niet per afdeling. Vragen over beleid komen daardoor ook maar een keer terug.”

Waarom is het succesvol geweest?

Bosman: “Iedereen is betrokken geweest bij de RIE. Bij de RIE voor de buitendienst (deze is als eerste uitgevoerd) hebben we de vragenlijst met elke medewerker doorgenomen. Iedereen mocht daarin meedenken. Voor de RIE binnendienst hebben we dit anders aangepakt: We hebben werkgroepen gemaakt voor de verschillende onderdelen. De vragenlijst werd van tevoren opgestuurd naar de betrokkenen, deze werden doorgenomen tijdens de werkgroep sessies. De afstemming werd hierdoor beter. Veel dingen bleken goed voor elkaar te zijn, alleen het vervolg niet. Zo waren de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij de handhavers helemaal in orde, alleen de controle ervan niet. De RIE bracht dus ook een betere samenwerking tot stand.” Een nieuwe manier van werken ontstond. Hij vervolgt: “De medewerkers waren eerst wat onwennig tijdens het proces, daarna ontstond het gevoel dat het echt wat opgeleverd had. Ze voelden zich betrokken, er werd naar ze geluisterd. De RIE moet ook van ons allemaal zijn.”

Welke tips kunt u geven aan andere gemeenten?

“Zorg ervoor dat je alle betrokkenen meeneemt bij het uitvoeren van de RIE. Op die manier gaat het leven binnen de organisatie. De medewerkers zijn ten slotte expert en er ontstaan belangrijke en interessante discussies over werkwijzen e.d.”

Aanbevolen voor u